Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny