Inne jednostki

Rządowa administracja zespolona

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Masztalarska 3
61-767 Poznań
https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/
kancelaria@psp.wlkp.pl
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
tel.: 44 77 16 000
fax: 61 22 20 500

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
www.wielkopolska.policja.gov.pl
kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
tel.: 47 77 13 818
fax: 47 77 14 011

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
https://ko.poznan.pl
kancelaria@ko.poznan.pl
Wielkopolski Kurator Oświaty
tel.: 61 670 40 81
fax: 61 852 31 69

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
wijhars.poznan.ibip.pl
wi_poznan@ijhars.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
tel.: 61 851 03 45
fax: 61 851 03 46

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250b
60-166 Poznań
http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie
wi-poznan@piorin.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
tel.: 61 860 59 11
fax: 61 860 59 12

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
https://bip.poznan.wif.gov.pl
sekretariat@poznan.wif.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
tel.: 61 875 95 75
fax: 61 875 95 87

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
poznan.wios.gov.pl
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
tel.: 61 827 05 00
fax: 61 827 05 22

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań
www.poznan.wiih.gov.pl
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
tel.: 61 850 73 55
fax: 61 851 75 76

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznań
www.wiw.poznan.pl
sekretariat@wiw.poznan.pl
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
tel.: 61 868 93 47
fax: 61 868 45 31

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

ul. Gołębia 2
61-834 Poznań
poznan.wuoz.gov.pl
wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
tel.: 61 852 80 03
fax: 61 852 80 02

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
https://poznan.winb.gov.pl
winb-pn@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel.: 61 854 11 54, 61 854 11 53
fax: 61 854 18 34

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

ul. Szwajcarska 5,
61-285 Poznań
www.witdpoznan.pl
witd.poznan.ibip.pl
witd@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
tel.: 61 656 77 11
fax: 61 656 77 10

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
https://www.gov.pl/web/wsse-poznan
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
tel.: 61 854 48 02
fax: 61 852 50 03

Inne jednostki podporządkowane wojewodzie wielkopolskiemu

Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
psr.poznan.ibip.pl
biuro@psr.poznan.pl
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej

tel./fax: 61 853 18 71
tel. kom: 509 333 789 

Informacje w języku migowym

Autor: Katarzyna Gozdowiak
Data utworzenia: 20.05.2015
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 20.05.2015 - 10:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.07.2024 - 09:26