Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 14 32, 61 854 1326, pokój 568 – V piętro,
tel. 61 854 17 02, 694 818 527, pokój 569 – V piętro

Korespondencję należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020, poz. 514, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz.1566);
  • Do szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.).

***

Informacje związane ze specjalizacją lekarzy i lekarzy dentystów są dostępne na stronach internetowych: https://www.gov.pl/zdrowie/szkolenie-specjalizacyjne-lekarzy-i-lekarzy-d..., www.cmkp.edu.pl , www.cem.edu.pl.    
Lista jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dostępna na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl.
Programy specjalizacyjne dla lekarzy (archiwalne oraz aktualne) dostępne na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/?page_id=206

***

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020, poz. 514, z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U z 2013 r., poz. 26).
  • Do szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.).

***

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2014 - 12:17
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:12