Adresy i godziny urzędowania

Adresy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Wizyty w siedzibie urzędu przy al. Niepodległości 16/18  wymagają pobrania karty wejściowej w Punkcie Informacyjnym.
Punkt Informacyjny obsługuje klientów w godzinach: 7:30-15:30

Delegatury urzędu:

Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
tel. 61 850 87 77

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 95
61-716 Poznań

Ważne telefony w urzędzie

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP

/cya0y842lb/SkrytkaESP

Godziny przyjęć klientów

Oddział Paszportów
ul. Ks. Jakuba Wujka 1

 • poniedziałek od 10:15 do 18:00
 • w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.15

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pok. 020

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30 – wizyty podlegają rezerwacji internetowej
 • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – wizyty podlegają rezerwacji telefonicznej 

Wydział Infrastruktury

 • poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00
 • wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00

Wydział Rolnictwa i Środowiska

 • poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00
 • wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

 • poniedziałek 8:15 - 15:30
 • pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

Profil zaufany

U nas w Urzędzie możesz potwierdzić profil zaufany po wcześniejszym wypełnieniu wniosku na stronie: załóż profil zaufany.

Profil zaufany może mieć każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Punkty potwierdzające profil zaufany

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
parter pok. 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17

W poniedziałek od 9.30 do 18.00.
Od wtorku do piątku od 8.30 do 15.00

Delegatura w Kaliszu

ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
I piętro pok. 109
tel. 62 760 83 02

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Delegatura w Koninie

ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin
parter, p. 119
tel. 63 247 77 32

W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

Delegatura w Lesznie

pl. Tadeusza Kościuszki 4
64-100 Leszno
I piętro pok. 120
tel. 65 511 82 01, 65 511 82 02

W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

Delegatura w Pile

ul. Dzieci Polskich 26
II piętro pok. 212
tel. 67 21 18 951, 67 21 18 952

W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

Więcej informacji o profilu zaufanym

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub odpowiednio na adres:

 • skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu
 • poczty elektronicznej: wuw@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

 • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
 • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.00

pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

Punkt Obsługi Klienta

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
pokój 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17
oraz  222 500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

Skargi i wnioski

 • dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, albo pracownicy przez nich wyznaczeni w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

Informacje w języku migowym

Autor: Biuro Organizacyjno-Administracyjne, Przemysław Michalak
Data utworzenia: 17.05.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 19:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.06.2024 - 07:13