Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
25.05.2024 - 00:30 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo o burzach/1st. Dyżurny CZK
24.05.2024 - 18:13 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/2 Zmiana. Dyżurny CZK
24.05.2024 - 18:11 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteoroliczne Burze/2 Zmiana. Dyżurny CZK
24.05.2024 - 16:37 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/1 Zmiana. Dyżurny CZK
24.05.2024 - 16:35 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/2 zmiana. Dyżurny CZK
24.05.2024 - 14:33 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, działki nr 663/1, 691/1, obręb 0001 Gołańcz, jedn. ewid. 302803_4 Gołańcz. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 14:31 zgloszenie_budowlane: added Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 303, działka nr ewid.: 634, obręb 0003 Chobienice, jedn. ewid. 302902_2 Siedlec. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 14:30 zgloszenie_budowlane: added Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej SN 15kV i nn0,4kV, działki nr ewid.: 709, 713/1, obręb 0003 Sieraków, jedn. ewid. 301404_4 Sieraków. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 13:46 grob_wojenny: updated Grób Janiny Franke, ofiary II wojny światowej. Poznań. Krzysztof Wiśniewski
24.05.2024 - 13:46 wydarzenie: updated Pogrzeb śp. mjr Zenona Wechmanna. Karina Antczak
24.05.2024 - 13:45 wydarzenie: added Pogrzeb śp. mjr Zenona Wechmanna. Karina Antczak
24.05.2024 - 13:20 strona: updated Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 13:20 strona: updated Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 13:16 strona: updated Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 13:13 strona: updated Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 12:59 strona: updated Patronaty 2024. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 12:55 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 24 maja 2024 r. dotyczące wydania decyzji nr 19/2024 (znak: IR-III.7820.19.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo ETAP II: odcinek .... Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 12:47 strona: updated Szkody w rolnictwie 2024. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 12:46 strona: updated Szkody w rolnictwie 2024. Barbara Pietrzyk
24.05.2024 - 12:03 grob_wojenny: updated Grób Janiny Franke, ofiary II wojny światowej. Poznań. Krzysztof Wiśniewski

Pages