Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
28.11.2023 - 14:28 zapytanie_ofertowe: updated Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej dla pracowników .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 13:39 strona: updated Wielkopolski Urząd Wojewódzki sygnatariuszem Deklaracji prostego języka. Dawid Politowski
28.11.2023 - 13:36 strona: updated Wielkopolski Urząd Wojewódzki sygnatariuszem Deklaracji prostego języka. Dawid Politowski
28.11.2023 - 13:34 strona: updated Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 13:33 strona: added Wielkopolski Urząd Wojewódzki sygnatariuszem Deklaracji prostego języka. Dawid Politowski
28.11.2023 - 12:01 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 12:00 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 11:57 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 28 listopada 2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 11:55 strona: updated Patronaty 2023. Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 11:54 strona: updated Punkty obsługi klienta w województwie wielkopolskim. Dawid Politowski
28.11.2023 - 11:54 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 11:53 strona: updated Paszporty - komunikaty. Dawid Politowski
28.11.2023 - 10:25 strona: updated Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (meble, drukarki, monitory, komputery). Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 10:25 strona: added Ogłoszenie z 28 listopada 2023 r.. Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 09:49 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Kalisz - od 29.11.2023 do 19.12.2023. Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 09:08 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 09:08 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu .... Barbara Pietrzyk
28.11.2023 - 08:20 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn..... Barbara Pietrzyk
27.11.2023 - 14:37 strona: updated Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
27.11.2023 - 14:36 strona: updated Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk

Pages