Komunikacja

Sprawy dotyczące komunikacji realizowane są
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji i Transportu
tel.: 618541639, 618541748, 618541475

Autor: Grzegorz Dobkiewicz, Zbigniew Król
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.06.2022 - 09:52