Informacje prasowe

W wyniku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę tysiące osób uciekających przed wojną przekroczyło granicę naszego kraju. Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia im schronienia, na terenie województwa wielkopolskiego udostępniono uchodźcom różnego rodzaju budynki, które mogłyby stać się dla nich tymczasowym domem. Jednym z takich miejsc zakwaterowania stał się Akademik Warszawska, zlokalizowany pod adresem: ul. Warszawska 39/41 w Poznaniu.

Dzięki dotacjom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne kilometry jezdni w naszym regionie będą bezpieczniejsze, a ich rozbudowa stanie się impulsem do rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie kolejne umowy z przedstawicielami samorządów, tym razem z południowej Wielkopolski. W wydarzeniu udział wzięła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz posłowie: Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak.

Z uwagi na sygnały dotyczące odebrania 12 dzieci z rodzinnego domu dziecka z Łęgowa (pow. wągrowiecki) wojewoda wielkopolski Michał Zieliński natychmiast podjął działania w związku z zaistniałą sytuacja i zwołał sztab kryzysowy w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, celem ustalenia przebiegu podjętych działań.

Jest zielone światło dla ważnej inwestycji w Wielkopolsce. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś w Nowym Tomyślu decyzję o zezwoleniu na realizację budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w związku z czym inwestor, którym jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

Kolejne inwestycje drogowe w Wielkopolsce zostaną zrealizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy z samorządowcami i przekazał symboliczne czeki na realizację 12 inwestycji drogowych, w ramach których wybudowanych i zmodernizowanych zostanie ponad 13 km dróg. Łączna suma ich dofinansowania to ponad 14,7 mln zł.

Pages