Informacje prasowe

Premier Mateusz Morawiecki na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 17 listopada 2023 r. Mateusza Daszkiewicza do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.

– 11 listopada świętujemy niepodległość – dumni z bohaterów i wdzięczni za przebytą drogę kilku pokoleń naszych przodków, walczących o prawo do ojczystego języka, o prawo do ojczystej ziemi, o historię i przyszłość narodu – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu. W tym roku oficjalna część uroczystości odbyła się na Łęgach Dębińskich, w parku im. św. Jana Pawła II, w którym zgromadziły się tłumy świętujących Wielkopolan.

Wielkopolskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej po raz kolejny mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uruchomił z rezerwy ogólnej środki w wysokości 500 tys. zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dofinansowanie trafi do czterech komend powiatowych PSP w Wielkopolsce.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu po raz kolejny jest beneficjentem rządowego dofinansowania. Placówka otrzyma ponad 150 mln zł w ramach konkursu z Funduszu Medycznego z subfunduszu infrastruktury strategicznej na wsparcie szpitali onkologicznych na projekt OnkoPlus - rozwój Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 – 2027.

We Wronkach i w Lubaszu powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu Maluch+ na łączną kwotę ponad 2 mln zł.

Pages