Karty usług

Katalog usług

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

Komórka organizacyjna

Opiekun karty

2

Polityka społeczna

dotacja, konkurs, organizacja pozarządowa, pomoc społeczna

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak

3

Polityka społeczna

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Olga Kowal

4

Polityka społeczna

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej

Olga Kowal

5

Dokumentacja pracownicza

likwidacja, przedsiębiorstwo, wojewoda, zaświadczenie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Agata Babińska

6

Odznaczenia państwowe

odznaczenia państwowe - ordery

Gabinet Wojewody

Aleksandra Krawczyk, Marek Piotrowski

7

Zmiany nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych

miejscowość, urzędowa nazwa, rodzaj, obiekt fizjograficzny

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Beata Goraj

8

Informacja publiczna

informacja publiczna, ujawnienie, udostępnienie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Dorota Guzińśka

9

Nieruchomości

nieruchomości, Skarb Państwa, drogi, budowa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Sebastian Czechański

10

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

11

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna, reforma rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

12

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, decyzja

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Paweł Majchrzak

13

Nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, wywłaszczenie, odwołanie, odszkodowanie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Agnieszka Bartkiewicz

21

Bezpieczeństwo

pozwolenie, materiały wybuchowe, użytek cywilny, zakup, przechowywanie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Elżbieta Weyssenhoff

22

Budownictwo

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

23

Budownictwo

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

25

Komunikacja

ewidencja, instruktor, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

26

Komunikacja

rejestr ośrodków szkoleń, technika jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Mateusz Rusinowski

27

Komunikacja

ośrodki doskonalenia techniki jazdy, rejestr ośrodków doskonalenie techniki jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

28

Rolnictwo

spółka wodna, związek spółek wodnych, dotacja, budżet państwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Hubert Osowicz

33 Granice gmin
Status miasta
nazwa, granice, miasto, gmina Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
34 Budownictwo budowa, pozwolenie, zezwolenie, zgłoszenie Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Kluj
35 Budownictwo  

budowa, pozwolenie, zezwolenie, zgłoszenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Kluj
Autor: Nazwiska w tabeli
Data utworzenia: 02.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2012 - 09:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.06.2024 - 07:58