Informacje dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2022 r. https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

/22.09.2022 r./


Z uwagi  na wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczących m.in. kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zmienia się proces składania wniosków o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/szkolenie-specjalizacyjne-lekarzy-i-lekarzy-d...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 12.02.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.02.2015 - 08:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.09.2022 - 10:58