Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 13 26, pokój 568 – V piętro

Korespondencję należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2125, ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1221)

Autor: Marta Antczak
Data utworzenia: 02.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2014 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.05.2024 - 13:42