Przetargi i postępowania w trybie podstawowym

Status Nazwa
wszczęty Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile
wszczęty Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie
wszczęty Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych – postępowanie IV
wszczęty Wykonanie pomieszczeń socjalnych w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie, z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Usługa połączeń sieciowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont pomieszczeń na V piętrze w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93 oraz rozbudowa systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną
zakończony Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji
zakończony Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych – postępowanie III
zakończony Dostawa samochodu terenowego

Strony