Komunikaty - SMK

Szkolenia dla lekarzy – nowy system SMK

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r. poz. 514 i 567) zmianie uległ m.in. proces wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów, co zostało odzwierciedlone w nowym systemie SMK. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które w najbliższej sesji będą wnioskowały o rozpoczęcie specjalizacji, Centrum e-Zdrowie zaplanowało szkolenia, na których zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania w przedmiotowym zakresie. Szkolenia odbędą się online w dniach:

  • 25.08.2022
  • 30.08.2022
  • 15.09.2022

Na stronie CeZ, pod następującym adresem: https://cez.gov.pl/pl/page/szkolenia-z-smk zamieszczone zostały informacje o szkoleniu oraz formularze rejestracyjne.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie informuje, że raz w miesiącu organizuje szkolenia dla użytkowników SMK. Chęć udziału w szkoleniu z zakresu składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES można zgłosić za pomocą aplikacji dostępnej na stronie CSOZ w dziale “aktualności” pod adresem https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci

/12.08.2022 r./


Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie nowej wersji dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), w której wprowadzono:

  • uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów realizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
  • zmiany dla kierownika specjalizacji/stażu dotyczące akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza,
  • zmiany ewidencjonowania kursów: „Zdrowie publiczne”, „Prawo medyczne”, „Ratownictwo medyczne”, „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”,
  • zmiany akceptacji kursów specjalizacyjnych w EKS.

 Załącznik do komunikatu - skan pisma

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 30.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2020 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.08.2022 - 11:08