Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2023 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna • uruchomionych zostało 20 miejsc szkoleniowych

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10 61-701 Poznań

Kontakt: Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań tel. 61 854 61 61 e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK do dnia 31 maja 2023 r. https://smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., dostępne są w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/diagności laboratoryjni/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia Urzędu: (61) 854 13 26.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.05.2023 - 12:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2023 - 13:57