Ochrona wód

Ochrona wód

  • ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wód obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej;
  • ustanawianie obszaru ochrony dla zbiornika wód śródlądowych wskazującego ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochrony.

Kontakt: Małgorzata Warchił tel.: 61 854 1864, Magdalena Powałowska tel.: 61 854 17 33.

Analiza ryzyka

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) wprowadziła analizę ryzyka dla ujęć wód, jako dokument kluczowy, służący ochronie zasobów wód, ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, w szczególności w zakresie zapewnienia jej odpowiedniej ilości i jakości.

Analiza ryzyka ma na celu uzasadnienie ewentualnej potrzeby ustanowienia strefy ochronnej, obejmującej nie tylko teren ochrony bezpośredniej, której wyznaczenie ustawodawca powierzył Wodom Polskim, ale i pośredniej, którą ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego właściwy wojewoda (art. 135 ust.1 pkt 2 ustawy).

W związku z powyższym, mając na względzie realizacją przez wojewodę zadań w obszarze ochrony wód, poprzez ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, poniżej zamieszczono pismo zawierające wytyczne dotyczące sporządzania analiz ryzyka.

 Pismo wojewody wewnętrzne wytyczne w spr. analiz ryzyka

Strefy ochronne ujęć wód

Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego - strefy ochronne ujęć wód podziemnych obejmujące teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośrednie:

Strefy ochronne zbiorników wód

Autor: Małgorzata Warchił
Data utworzenia: 20.08.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.08.2020 - 09:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2024 - 09:46