Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Sprawy związane z przebiegiem specjalizacji farmaceutów prowadzi:

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl  

Wydział Farmaceutyczny posiada aktualnie akredytację do prowadzenia specjalizacji
w następujących dziedzinach:

  • farmacja apteczna,
  • farmacja kliniczna,
  • farmacja szpitalna.

Programy specjalizacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 04.07.2014 - 10:22
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 09:29