Rada Rodziny

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim została powołana 1 czerwca 2016 r. Pełni ona funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących rodzin.

Ujemny przyrost naturalny, zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa (coraz więcej osób w podeszłym wieku i coraz mniej dzieci) mają wymierny wpływ na życie każdej lokalnej wspólnoty. W przyszłości zmiany te, jeśli nie zostaną zahamowane, spowodują obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego (w tym także dochodu każdej gminy), problemy na rynku pracy, załamanie systemu emerytalnego itp.

Do głównych zadań Rady należą w szczególności:

 • zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa;
 • przekazywanie informacji na temat rodzin w województwie, w szczególności w zakresie dzietności, migracji, kondycji finansowej i wychowawczej oraz przeciwdziałania patologii;
 • monitorowanie zmian dotyczących rodzin w województwie;
 • promowanie wartości rodziny;
 • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
 • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
 • tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie tytułu w konkursie pn."Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie".

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim informuje o możliwości nadsyłania propozycji, projektów, wniosków oraz porad eksperckich dotyczących wielkopolskich rodzin (ich kondycji czy potrzeb) pod adresem: radarodziny@poznan.uw.gov.pl

Dotychczasowi Pełnomocnicy Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny:

 • Jacek Sommerfeld Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny od 8 marca 2021 r. do 2 lutego 2024 r.
 • prof. UAM dr hab. Michał Michalski Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny od 3 marca 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
 • Maria Gryczka Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny od 16 listopada 2020 r. do 4 stycznia 2021 r.

Członkowie Rady Rodziny

 1. Aneta Niestrawska - Przewodnicząca Rady
 2. prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 3. Magdalena Kwiatkiewicz
 4. Elżbieta Lachman
 5. prof. UAM dr hab. Michał Michalski
 6. prof. Jan Paradysz
 7. dr Krzysztof Szwarc
 8. Małgorzata Tadrzak-Mazurek
 9. dr Paweł Wosicki
 10. Szymon Wytykowski
 11. Marek Banowski
 12. dr n. med. Andrzej Blumczyński
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
 14. Tymoteusz Motylewski
 15. Maria Gryczka
 16. Jacek Sommerfeld

Zarządzenia

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 07.06.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.06.2016 - 11:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2024 - 11:28