Rada Rodziny

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim została powalana 1 czerwca 2016 r. Pełni ona funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących rodzin. Przewodniczącą Rady Rodziny jest Wicewojewoda Wielkopolski - Pani Aneta Niestrawska.

Ujemny przyrost naturalny, zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa (coraz więcej osób w podeszłym wieku i coraz mniej dzieci) mają wymierny wpływ na życie każdej lokalnej wspólnoty. W przyszłości zmiany te, jeśli nie zostaną zahamowane, spowodują obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego (w tym także dochodu każdej gminy), problemy na rynku pracy, załamanie systemu emerytalnego itp.

Do głównych zadań Rady należą w szczególności:

 • zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa;
 • przekazywanie informacji na temat rodzin w województwie, w szczególności w zakresie dzietności, migracji, kondycji finansowej i wychowawczej oraz przeciwdziałania patologii;
 • monitorowanie zmian dotyczących rodzin w województwie;
 • promowanie wartości rodziny;
 • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
 • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
 • tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie tytułu w konkursie pn."Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie".

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim informuje o możliwości nadsyłania propozycji, projektów, wniosków oraz porad eksperckich dotyczących wielkopolskich rodzin (ich kondycji czy potrzeb) pod adresem: radarodziny@poznan.uw.gov.pl

Jacek Sommerfeld - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny

Do zakresu zadań realizowanych przez pełnomocnika należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań z zakresu polityki rodzinnej na terenie województwa wielkopolskiego;
 2. opiniowanie projektów nowych rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej;
 3. promowanie wartości rodziny na terenie województwa wielkopolskiego;
 4. współpraca z Radą Rodziny działającą przy wojewodzie wielkopolskim, udział w posiedzeniach Rady Rodziny;
 5. propagowanie postaw, w tym za pośrednictwem mediów, służących wsparciu i promocji rodziny;
 6. współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących spraw rodziny;
 7. współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w tym w szczególności: udostępnianie żądanych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.

Dotychczasowi Pełnomocnicy Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny:

 • prof. UAM dr hab. Michał Michalski Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny od 3 marca 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
 • Maria Gryczka Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do Spraw Rodziny od 16 listopada 2020 r. do 4 stycznia 2021 r.

Członkowie Rady Rodziny

 1. Aneta Niestrawska - Przewodnicząca Rady I Wicewojewoda Wielkopolski
 2. prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 3. Magdalena Kwiatkiewicz
 4. Elżbieta Lachman
 5. prof. UAM dr hab. Michał Michalski
 6. prof. Jan Paradysz
 7. dr Krzysztof Szwarc
 8. Małgorzata Tadrzak-Mazurek
 9. dr Paweł Wosicki
 10. Szymon Wytykowski
 11. Marek Banowski
 12. dr n. med. Andrzej Blumczyński
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
 14. Tymoteusz Motylewski
 15. Maria Gryczka
 16. Jacek Sommerfeld - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw rodziny

Zarządzenia

Autor: Tomasz Stube, Roman Łukawski, Jarosław Szymański
Data utworzenia: 07.06.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.06.2016 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.06.2021 - 09:31