Samorząd województwa

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

www.umww.pl
www.bip.umww.pl

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 24.05.2012 - 15:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.01.2020 - 12:08