Delegatura w Pile

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
tel.: 67-21-18-952
e-mail: del-pila@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów

Punkty obsługi klienta w sprawach paszportowych

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

  • ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła,
    • poniedziałek od 10:15 do 17:45
    • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
  • Infolinia tel. 61 850 87 77
  • e-mail: formularze kontaktowe WSC

Potwierdzanie profilu zaufanego

II piętro pok. 212
tel. 67 2118951/ 952
w poniedziałek od 8:15 do 16:00
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15

Dyrektor Delegatury - Arleta Galla
tel. 67-21-18-952 / 975
p. 212


Delegatura urzędu w Pile obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski.

Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Hanna Monarszyńska, Katarzyna Marcinkowska
Data utworzenia: 03.04.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.05.2024 - 08:33