Zasady uzyskiwania akredytacji

Zasady uzyskiwania akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Podstawa prawna

  • art. 36 z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553).

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów może być prowadzone przez podmioty (jednostki szkolące) po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów zawierają przepisy art. 36 wskazanej wyżej ustawy.

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji dostępny jest na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.10.2017
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.04.2021 - 11:23
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 11:23