Specjalizacje farmaceutów

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527   
/pokój 569 – V piętro/

Korespondencję należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021r. poz. 97)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2017 r. poz.516, z późn. zm.)
  • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.)

UWAGA!

Farmaceuci, którzy rozpoczęli i nie zakończyli szkolenia specjalizacyjnego przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, zgodnie z § 20 kontynuują specjalizację na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 941/.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 02.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2014 - 12:34
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:37