Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
9/22 17.01.2022 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/22 (153,13 KB) 31.12.2022 Aplikuj online
1/22 05.01.2022 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 1/22 (175,92 KB) 31.12.2022 Aplikuj online
20/22 21.01.2022 PDF icon młodszy specjalista ds. komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 20/22 (69,22 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
19/22 21.01.2022 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia II) WUW w Poznaniu nr ref. 19/22 (67,87 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
18/22 21.01.2022 PDF icon specjalista ds. kontroli w Wydziale Kontroli (Oddział Kontroli Środowiskowych) WUW w Poznaniu nr ref. 18/22 (69,82 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
17/22 21.01.2022 PDF icon specjalista ds. kontroli w Wydziale Kontroli (Oddział Zadań Publicznych) WUW w Poznaniu nr ref. 17/22 (71,67 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
16/22 21.01.2022 PDF icon specjalista ds. kontroli w Wydziale Kontroli (Oddział Kontroli Finansowej) WUW w Poznaniu nr ref. 16/22 (71,78 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
15/22 20.01.2022 PDF icon specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 15/22 (69,12 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
14/22 20.01.2022 PDF icon specjalista ds. księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 14/22 (71,01 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
13/22 19.01.2022 PDF icon inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 13/22 (71,06 KB) 31.01.2022 Aplikuj online

Strony