Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
2/24 15.01.2024 31.12.2024 Aplikuj online
1/24 15.01.2024 31.12.2024 Aplikuj online
29/24 28.02.2024 11.03.2024 Aplikuj online
28/24 28.02.2024 11.03.2024 Aplikuj online
27/24 28.02.2024 11.03.2024 Aplikuj online
26/24 27.02.2024 08.03.2024 Aplikuj online
25/24 27.02.2024 08.03.2024 Aplikuj online
24/24 27.02.2024 08.03.2024 Aplikuj online
23/24 27.02.2024 08.03.2024 Aplikuj online
22/24 23.02.2024 04.03.2024 Aplikuj online

Strony