Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
62/21 26.07.2021 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 62/21, aktualizacja 4.10.2021 r. (177,44 KB) 31.12.2021 Aplikuj online
103/21 20.10.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 103/21 (68,62 KB) 02.11.2021 Aplikuj online
102/21 20.10.2021 PDF icon starszy inspektor ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 102/21 (67,36 KB) 02.11.2021 Aplikuj online
101/21 20.10.2021 PDF icon referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 101/21 (69,53 KB) 02.11.2021 Aplikuj online
100/21 15.10.2021 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia II) WUW w Poznaniu nr ref. 100/21 (67,91 KB) 25.10.2021 Aplikuj online
99/21 15.10.2021 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 99/21 (67,92 KB) 25.10.2021 Aplikuj online
98/21 15.10.2021 PDF icon inspektor ds. obiegu dokumentów i obsługi systemów centralnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 98/21 (69,22 KB) 25.10.2021 Aplikuj online
97/21 15.10.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 97/21 (77,19 KB) 25.10.2021 Aplikuj online
96/21 13.10.2021 PDF icon główny specjalista ds. inwestycji w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 96/21 (69,23 KB) 25.10.2021 Aplikuj online
95/21 06.10.2021 PDF icon kierownik oddziału ds. kierowania Oddziałem Administrowania i Eksploatacji w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 95/21 (69,76 KB) 18.10.2021

Strony