Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne) - bezpośrednie spotkania z kandydatami do pracy.

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.

Np. 5/17
Np. 05.04.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
6/20 24.01.2020 Plik operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 6/20 31.12.2020 Aplikuj online
49/20 31.03.2020 Plik Inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 49/20 20.04.2020 Aplikuj online
48/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 48/20 20.04.2020 Aplikuj online
47/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 47/20 20.04.2020 Aplikuj online
46/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 46/20 20.04.2020 Aplikuj online
45/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 45/20 20.04.2020 Aplikuj online
44/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I) WUW w Poznaniu nr ref. 44/20 20.04.2020 Aplikuj online
43/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref. 43/20 20.04.2020 Aplikuj online
42/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 42/20 20.04.2020 Aplikuj online
41/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 41/20 20.04.2020 Aplikuj online

Strony