Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.07.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19 31.12.2019 Aplikuj online
117/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 117/19 02.08.2019 Aplikuj online
116/19 22.07.2019 Plik inspektor do spraw związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 116/19 02.08.2019 Aplikuj online
115/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 115/19 05.08.2019 Aplikuj online
114/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 114/19 05.08.2019 Aplikuj online
113/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 113/19 02.08.2019 Aplikuj online
112/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 112/19 02.08.2019 Aplikuj online
111/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 111/19 02.08.2019 Aplikuj online
110/19 22.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/19 02.08.2019 Aplikuj online
109/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 109/19 25.07.2019 Aplikuj online

Strony