Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
62/21 26.07.2021 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 62/21 (180,75 KB) 30.09.2021 Aplikuj online
61/21 26.07.2021 PDF icon psycholog ds. wsparcia pracy dyspozytorów medycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 61/21 (69,67 KB) 09.08.2021 Aplikuj online
60/21 26.07.2021 PDF icon kierownik oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 60/21 (69,74 KB) 09.08.2021 Aplikuj online
59/21 23.07.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 59/21 (69,59 KB) 02.08.2021 Aplikuj online
58/21 22.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 58/21 (69,38 KB) 02.08.2021 Aplikuj online
41/21 22.07.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (154,47 KB) 05.08.2021 Aplikuj online
57/21 08.07.2021 PDF icon Dyrektor Delegatury, do spraw: kierowania pracą Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura WUW w Koninie nr ref. 57/21 (71,27 KB) 23.07.2021
56/21 08.07.2021 PDF icon Dyrektor Delegatury, do spraw: kierowania pracą Delegatury w Pile Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura WUW w Pile nr ref. 56/21 (71,07 KB) 23.07.2021
55/21 07.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 55/21 (71,73 KB) 21.07.2021
54/21 07.07.2021 PDF icon inspektor ds. archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 54/21 (68,96 KB) 19.07.2021

Strony