Delegatura w Koninie

ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin
tel.: 63 247 77 32, fax: 63 247 77 06
e-mail: del-konin@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjmowania klientów

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów

Punkty obsługi klienta w sprawach paszportowych

Sprawy cudzoziemców

 • w poniedziałki od 10:15 do 17:45
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
 • Infolinia tel. 61 850 87 77
 • e-mail: formularze kontaktowe WSC
 • w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców

Potwierdzanie profilu zaufanego

 • parter, pok. 119
 • tel. 63 247 77 32
 • w poniedziałek od 8:15 do 16:00
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15

Archiwum

 • I piętro, pok. 206
 • tel. 63 247 77 01

Kancelaria

 • parter, pok. 119
 • tel. 63 247 77 32

Posterunek Straży Łowieckiej

 • pok. 303, 304
 • tel. 63 247 77 04,  fax 63 247 77 27

Dyrektor Delegatury - Jerzy Żukiewicz
tel. 63 247 77 05
pok. 208


Delegatura urzędu w Koninie obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
kolski, koniński, słupecki, turecki i miasto Konin.

Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Jolanta Świeca
Data utworzenia: 17.03.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.05.2024 - 08:32