Delegatura w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin
tel.: 63 247 77 00, fax: 63 247 77 06
e-mail: del-konin@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Godziny przyjmowania klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

 • informacja paszportowa tel. 63 247 77 29
 • pok. 218, 219
 • poniedziałek od 10:15 do 17:45
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
 • e-mail: paszporty.konin@poznan.uw.gov.pl

Sprawy cudzoziemców:

 • w poniedziałki od 10:15 do 17:45
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
 • Infolinia tel. 61 850 87 77
 • e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
 • w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców

Potwierdzanie profilu zaufanego:

 • I piętro pok. 206, 208
 • tel. 63 247 77 01, 63 247 77 05
 • w poniedziałki od 8:15 do 16:00
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15

Archiwum:

 • I piętro, pok. 206

Posterunek Straży Łowieckiej

 • pok. 303, 304
 • tel. 63 247 77 04,  fax 63 247 77 27

Kierownik Delegatury - Jolanta Świeca
tel. 63 247 77 05
pok. 208


Delegatura urzędu w Koninie obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:

kolski, koniński, słupecki, turecki i miasto Konin.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Jolanta Świeca
Data utworzenia: 17.03.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:00
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.02.2020 - 12:55