System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System dostępny pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-kszt...

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie pod numerem: 19 239 w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 lub mailowo: smk-swerwis@cez.gov.pl

Instrukcje

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono Instrukcje dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK):

  • Instrukcje dla absolwentów
  • WNIOSEK o nadanie / odebranie uprawnień dla Administratora Lokalnego
  • Instrukcje dla innych zawodów medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  • Instrukcje dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Instrukcje dla placówek szkoleniowych
  • Instrukcje dla diagnostów laboratoryjnych
  • Instrukcje dla farmaceutów
  • Instrukcje dla placówek szkoleniowych

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-kszt...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.09.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.09.2019 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.07.2022 - 12:14