Panteon: Wielkopolanki w Służbie Ojczyźnie 1830-1989

Projekt o takiej nazwie uruchomiliśmy na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Facebooku w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Napisaliśmy wtedy m.in.: „Kobiety w II wojnie światowej – skromne, często bagatelizujące swoją rolę, a przecież ich odwaga, ofiarność, waleczność były nie do przecenienia... Chcemy oddać im głos, przywołać życiorysy i w ten sposób oddać hołd bohaterkom czasu wojny i okupacji”.

Przedstawiliśmy sylwetki dwudziestu dwóch wybitnych kobiet, dla których wolna Polska była wartością największą.

Zaprezentowane biogramy cieszą się dużym zainteresowaniem. Korzystający z nich odbiorcy zaproponowali, aby nie ograniczać zakresu „Panteonu” do czasu II wojny światowej, a uwzględniać patriotki wielkopolskie z lat pruskiego zaboru, członkinie powojennej, tak zwanej drugiej konspiracji, uczestniczki Poznańskiego Czerwca 1956 i działaczki „Solidarności”. Spełniamy to życzenie, zmieniając zarazem nazwę Panteonu na „Wielkopolanki w Służbie Ojczyźnie 1830-1989”.