Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Karolina Chwiałkowska Owocowa Kraina, ul. R. Maya 1, 61-371 Poznań 2018-08-06 - 2018-08-20
przedłużona do 2018-08-24
przedłużona do 2018-08-31
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
302. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Stowarzyszenie Potrafię WięcejOrganizacja Pożytku Publicznego  ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań 2018-08-06 - 2018-08-17
przedłużona do 2018-08-21
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
303. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 2018-08-13 - 2018-08-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
304. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrole, opublikowano 28 listopada 2018 r.]
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie 2018-08-16 - 2018-08-27 Wydział Polityki Społecznej
305. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 18 października 2018 r.]
BOGUMIŁA PEZACKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS, UL. KOŚCIUSZKI 18 A, 62-100 WĄGROWIEC 2018-08-21 - 2018-09-10 Wydział Zdrowia
306. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Iwona Andrzejewska ul. Ludowa 46b/8 64-920 Piła 2018-08-22 - 2018-09-10 Wydział Zdrowia
307. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
Centrum Medyczne RADMED Sp. z o.o. ul. Skarszewska 98, 62-800 Kalisz 2018-08-21 - 2018-09-04 Wydział Zdrowia
308. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 7 stycznia 2019 r.]
Urząd Miasta Piły 2018-08-20 - 2018-08-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
309. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, aktualizowano 13 grudnia 2018 r.]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence  2018-08-27 - 2018-09-07 Wydział Polityki Społecznej
310. Wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 8, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania wymogu określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Tomasz Przybylak Usługi Geodezyjne i Kartograficzne os. Oswiecenia 98/31 61-211 Poznań 2018-08-20 - 2018-08-30 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
311. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Archidiecezja Poznańska ul. Ostrów Tumski 1 61-109 Poznań 2018-08-27 - 2018-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
312. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[protokół kontroli, opublikowano 11 września 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach 2018-08-27 - 2018-08-31 Wydział Polityki Społecznej
313. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku ze złożonymi w formie elektronicznej wnioskami o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 31 lipca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 8 października 2018 r.]
Urząd Gminy Szydłowo 2018-08-23 - 2018-08-30 Wydział Polityki Społecznej
314. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 listopada 2018 r.]
Urząd Miejski w Wielichowie 2018-08-28 - 2018-08-31 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
315. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 2018-08-28 - 2018-09-04 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
316. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 grudnia 2018 r.]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim 2018-08-30 - 2018-09-14 Wydział Polityki Społecznej
317. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 12 grudnia 2018 r.]
ZESPÓŁ POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH NOWE ŻYCIE S.C. MAŁGORZATA GORGOŃ, HANNA JAKUBOWSKA, BOGUMIŁA SZUMAN, ul. Medyczna 6/2, 64-920 Piła 2018-08-27 - 2018-09-14 Wydział Zdrowia
318. Wyjaśnienie kwestii przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wskazanych w art. 17  ustawy o pomocy spolecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 grudnia 2018 r.]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku 2018-08-29 - 2018-09-14 Wydział Polityki Społecznej
319. Prawidłowość korzystania przez organizację pożytku publicznego z uprawnień oraz wywiązania się z obowiązków i wymogów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 22 października 2018 r.]
Fundacja Mielnica, ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin 2018-08-31 - 2018-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
320. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDKAL Grażyna Goździewicz, ul.Gabriela Narutowicza 4, 62-800 Kalisz 2018-09-03 - 2018-09-17 Wydział Zdrowia
321. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NZOZ PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ HIGIENA SZKOLNA S.C. AURELIA WOJTKOWIAK, MAŁGORZATA PAWLAK, ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki 2018-09-03 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
322. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 2018-09-04 - 2018-09-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
323. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
PIOtrKACZMAREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE, ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec 2018-09-06 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
324. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzneWywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościachWypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoStan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Pile 2018-09-06 - 2018-11-09 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
325. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 2018-09-10 - 2018-09-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
326. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTERMED EUGENIA JUCYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin 2018-09-10 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
327. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
osoba fizyczna: Hanna Szaszkowska, ul. Śródmiejska 14/21, 64-920 Piła 2018-09-12 - 2018-10-01 Wydział Zdrowia
328. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ZAKŁAD HIGIENISTEK ŚRODOWISKOWYCH SZKOLNYCH S.C. HIGIENA GRAŻYNA LINKA, KRYSTYNA KASPERCZAK, DANUTA LALA, EWA NIENART, ul. H. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski 2018-09-13 - 2018-10-02 Wydział Zdrowia
329. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 21 grudnia 2018 r.]
Placówka opiekuńczo-wychowacza Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio ul. Wojska Polskiego 53A 60-625 Poznań 2018-09-04 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
330. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDKAM Anna Michałek, ul. Platanowa 18, 62-023 Kamionki 2018-09-04 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
331. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
REMEKOS MAŁGORZATA WEISS,  ul. Poznańska 20/1,64-200 Wolsztyn 2018-09-11 - 2018-09-27 Wydział Zdrowia
332. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 6 marca 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 2018-09-12 - 2018-11-12 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
333. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 grudnia 2018 r.]
Dom Opiekuńczo - Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej ul. Piątkowska 148 60-650 Poznań 2018-09-04 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
334. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 4 grudnia 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie  2018-09-06 - 2018-10-19 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
335. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
KAROLINA LIBERA-StrOGULSKA, PAULINA PIEtrZAK SPÓŁKA CYWILNA,  61-653 Poznań, os. Zwycięstwa 108 2018-09-10 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
336. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK. MED. GRAŻYNA GODERSKA-PREUS GINEKOLOG POŁOŻNIK, ul. Obrzycka 85 A, 64-600 Oborniki 2018-09-12 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
337. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
GAUDIUM SPECJALISTYCZNA PORADNIA SŁUCHU I MOWY SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojskowa 3A/L2, 60-792 Poznań  2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
338. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
DENTAL STUDIO KUŚMIEREK & SCHNEIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wagrowska 6B, 61-360 Poznań 2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
339. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy Komorniki 2018-09-12 - 2018-09-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
340. Ocena realizacji stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE,  ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
341. Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy Mieleszyn 2018-09-17 - 2018-09-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
342. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 grudnia 2018 r.]
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Szczęśliwa Trzynastka w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 13 64-965 Okonek 2018-09-18 - 2018-09-28 Wydział Polityki Społecznej
343. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 grudnia 2018 r.]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie 2018-09-20 - 2018-10-02 Wydział Polityki Społecznej
344. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 listopada 2018 r.]
Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią, ul. Leśna 25, 89-333 Osiek nad Notecią  2018-09-18 - 2018-10-18 Wydział Polityki Społecznej
345. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 grudnia 2018 r.]
PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie, ul. Towarowa 7, 77-424 Zakrzewo 2018-09-18 - 2018-10-18 Wydział Polityki Społecznej
346. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 grudnia 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu - Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gostyńskiego 2018-09-20 - 2018-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
347. Ocena prawidłowości wypełniania przez organizację pożytku publicznego obowiązków i wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie prowadzenia promocji
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 listopada 2018 r.]
Fundacja Dzieciom Pomagaj, ul. Radosna 1, Wolica 62-872 Godziesze Małe 2018-09-24 - 2018-10-05 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
348. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 2018-09-13 - 2018-09-27 Wydział Zdrowia
349. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
 
Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 2018-09-17 - 2018-09-21 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
350. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 26 października 2018 r.]
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 2018-09-20 - 2018-10-03
przedłużona do 2018-10-12
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
351. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 października 2018 r.]
Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewodomych w Owińskach "Być Potrzebnym", pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska 2018-09-19 - 2018-09-26przedłużona do: 2018-09-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
352. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrole, opublikowano 6 grudnia 2018 r.]
NZOZ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICON S.C. ul. Łężyńska 2, Konin 2018-09-18 - 2018-10-01 Wydział Zdrowia
353. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTALSKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 61, 62-030 Luboń 2018-09-19 - 2018-10-03
kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Zdrowia
354. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
JP I PARTNER Jacek Płaza, ul. Nowa 24, 62-051 Wiry 2018-09-19 - 2018-10-03 Wydział Zdrowia
355. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[protokół z kontroli, opublikowano 6 grudnia 2018 r.]
Spółka Cywilna Dorota Antkowiak, Alina Babecka, Danuta Król, ul. Goździkowa 2/2, 62-502 Konin 2018-09-24 - 2018-10-05 Wydział Zdrowia
356. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[informacja z kontroli, opublikowano 19 października 2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.  2018-09-20 - 2018-10-02 Wydział Polityki Społecznej
357. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, aktualizowano 20 grudnia 2018 r.]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku 2018-09-26 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
358. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 13 listopada 2018 r.]
Starostwo Powiatowe we Wrześni 2018-09-24 - 2018-09-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
359. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 lutego 2019 r.]
Urząd Miejski w Wolsztynie 2018-09-25 - 2018-09-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
360. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 marca 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. 2018-09-26 - 2018-11-26 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
361. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 listopada 2018 r.]
Urząd Gminy Wilczyn 2018-09-26 - 2018-10-02 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
362. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrole, opublikowano 29 listopada 2018 r.]
DENTAL PRYWATNE PRZYCHODNIE STOMATOLOGICZNE GRAŻYNA, DAWID OBODA S.C. ul. Szyperska 1, 61-754 Poznań  2018-09-20 - 2018-10-05 Wydział Zdrowia
363. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 stycznia 2019 r.]
Urząd Miejski w Trzemesznie 2018-09-24 - 2018-09-26 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
364. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 4 grudnia 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Międzychód 2018-09-24 - 2018-09-26 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
365. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 10 stycznia 2019 r.]
Urząd Miejski w Pniewach 2018-10-01 - 2018-10-05 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
366. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 4 grudnia 2018 r.]
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 2018-10-01 - 2018-10-03 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
367. Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy w Wągrowcu 2018-09-26 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
368. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia rodziny
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 listopada 2018 r.]
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań 2018-10-03 - 2018-10-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
369. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki 2018-10-04 - 2018-10-12 Wydział Polityki Społecznej
370. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 64-600 Oborniki 2018-10-04 - 2018-10-12 Wydział Polityki Społecznej
371. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
zalecenia pokontrolne, opublikowano 19 kwietnia 2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz 2018-10-02 - 2018-10-10 Wydział Polityki Społecznej
372. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Babiaku 2018-10-03 - 2018-10-17 Biuro Obsługi i Informatyki
373. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 29 listopada 2018 r.]
Urząd Miejski w Obornikach 2018-10-04 - 2018-10-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
374. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 29 listopada 2018 r.]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2018-10-08 - 2018-10-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
375. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrole, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
ABDENTAL Sp. z o.o. ul. Wójtowska 30/2, 61-654 Poznań 2018-10-05 - 2018-10-26 Wydział Zdrowia
376. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej
[wystapienie pokontrolne, opublikowano 4 grudnia 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2018-10-08 - 2018-10-10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
377. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 13 listopada 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2018-10-08 - 2018-10-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
378. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrole, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
Szurkowski Medical Service GABINET REHABILITACJI Emilia Szurkowska: ul. Poznańska 34/1, 64-300 Nowy Tomyśl  2018-10-09 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
379. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrole, opublikowano 10 grudnia 2018 r.]
PIOtrKLIMASZYK OSTEO GABINET REHABILITACJI: Plac Ignacego Paderewskiego 2, 64-000 Kościan 2018-10-09 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
380. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 21 grudnia 2018 r.]
Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Brzezinach ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny 2018-10-09 - 2018-11-09 Wydział Polityki Społecznej
381. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTALSKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 61, 62-030 Luboń 2018-10-10 - 2018-10-26 Wydział Zdrowia
382. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 22 listopada 2018 r.]
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach ul. Farna 71, 62-310 Pyzdry 2018-10-09 - 2018-11-09 Wydział Polityki Społecznej
383. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 grudnia 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej 2018-10-10 - 2018-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
384. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 grudnia 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie  2018-10-10 - 2018-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
385. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, opublikowano 29 stycznia 2019 r.]
Stadion Miejski w Gnieźnie ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno 2018-10-10 - 2018-10-10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
386. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, opublikowano 29 stycznia 2019 r.]
Stadion Miejski w Poznaniu ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań 2018-10-11 - 2018-10-11 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
387. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, opublikowano 29 stycznia 2019 r.]
Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie ul. 17 stycznia 68, 64-100 Leszno 2018-10-12 - 2018-10-12 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
388. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 grudnia 2018 r.]
Prezydent Miasta Poznania ul. Libelta 16/20, Poznań 2018-10-19 - 2018-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
389. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Miejski w Jarocinie 2018-10-10 - 2018-10-24 przedłużona do: 2018-11-16 Biuro Obsługi i Informatyki
390. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej C.R.M. + Anna Hierowska, ul. Gen. Sikorskiego 16, 62-420 Strzałkowo 2018-10-11 - 2018-10-24 Wydział Zdrowia
391. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrole, opublikowano 10 grudnia 2018 r.]
SPÓŁKA CYWILNA: K. BIAŁECKA, G. GOŁĘBSKA, A. INDRZEJCZAK, K. KACZMAREK, B. PISKORSKA, D. SZYMCZAK, H. ŚWIERCZYŃSKA, K. TULEJA, ul. PCK 8/021, 62-600 Koło 2018-10-12 - 2018-10-25 Wydział Zdrowia
392. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
JOANNA CIESIELSKA-USŁUGI REHABILITACYJNE, ul. Wrzesińska 12, 63-000 Środa Wielkopolska 2018-10-15 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
393. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
BESTTHERAPY Damian Kołodziej, ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki 2018-10-15 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
394. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka słżbowa, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WYRZYSKU MIŁOSZ KOŃCZEWSKI, pl. Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk 2018-10-17 - 2018-11-07 Wydział Zdrowia
395. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
NZOZ KONtrAKTOWA PRAKTYKA LEKARSKA Stanisław Bolanowski, ul. Stefana Batorego 10, 89-310 Łobżenica 2018-10-15 - 2018-10-26 Wydział Zdrowia
396. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[informacja pokontrolna, opublikowano 2 stycznia 2019 r.]
placówka pod adresem ul. J. Sowińskiego 10, 62-500 Konin 2018-10-15 - 2018-10-26 Wydział Polityki Społecznej
397. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
PHU MONIKA KRYGIER MK-MED APARATY SŁUCHOWE, ul. Poznańska 30/22a, 64-300 Nowy Tomyśl 2018-10-15 - 2018-10-29 Wydział Zdrowia
398. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 grudnia 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie  2018-10-19 - 2018-12-07 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
399. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 stycznia 2019 r.]
Katarzyna Pietrasik Żłobek Niepubliczny Misie Pysie ul. Tarnowska M2/2G, 62-080 Tarnowo Podgórne 2018-10-18 - 2018-10-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
400. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
KOStrZYŃSKIE CENtrUM TERAPII RODZINNEJ ANNA JÓŹWIAK, ul. Wrzesińska 18, 62-025 Kostrzyn 2018-10-16 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 07.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2019 - 10:02