Wojewoda

Wojewoda wielkopolski Michał zZieliński

Michał Zieliński urodził się 16 lipca 1972 r. w Szamotułach.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez blisko 20 lat w biznesie i prowadząc działalność gospodarczą. W latach 2016-2017 był zastępcą dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie w latach 2017-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. Od 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2012 roku, w uznaniu za działalność na rzecz wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, został wybrany Człowiekiem Roku w powiecie obornickim w plebiscycie organizowanym przez Głos Wielkopolski. W 2019 roku otrzymał przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Jest założycielem Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego.

Razem z żoną wychowują troje dzieci.


W dniu 29 stycznia 2021 roku, premier Mateusz Morawiecki, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał Pana Michała Zielińskiego na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.

Gabinet wojewody: II piętro, budynek A
e-mail: sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

Przedmiot działalności

 1. Wojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Gabinetu Wojewody;
  2. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
  3. Wydziału Finansów i Budżetu;
  4. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
  5. Wydziału Kontroli;
  6. Wydziału Nadzoru Prawnego;
  7. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
  8. Wydziału Zdrowia;
  9. Zespołu Audytu Wewnętrznego;
  10. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
 2. Wojewoda wykonuje zadania organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 3. Wojewodzie bezpośrednio podlega stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 4. Wojewoda Wielkopolski sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
  2. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  3. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

Status prawny wojewody:

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda oraz I Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego [kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl].

Informacje w języku migowym

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 04.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.12.2023 - 07:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.12.2023 - 07:03