Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
09.06.2023 - 09:08 obwieszczenie: zaktualizowano Postanowienie i obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 6.06.2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 13/2022 z 1.03.2022 r. (znak: WD.6740.55.2021.EK) o zezwoleniu na.... Dawid Politowski
09.06.2023 - 09:08 obwieszczenie: dodano Postanowienie i obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 6.06.2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 13/2022 z 1.03.2022 r. (znak: WD.6740.55.2021.EK) o zezwoleniu na.... Dawid Politowski
07.06.2023 - 21:30 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał 1 stopień zagrożenia. . Dyżurny CZK
07.06.2023 - 15:50 strona: zaktualizowano Gala finałowa konkursu „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Jarosław Władczyk
07.06.2023 - 15:49 strona: dodano Gala finałowa konkursu „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Jarosław Władczyk
07.06.2023 - 15:38 strona: dodano Gala finałowa konkursu „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Karina Antczak
07.06.2023 - 14:28 przetarg: zaktualizowano Przegląd i wymiana systemów antenowych na potrzeby łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa wielkopolskiego wg części. Dawid Politowski
07.06.2023 - 14:19 wydarzenie: dodano Gala finałowa konkursu „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Karina Antczak
07.06.2023 - 13:37 strona: zaktualizowano Rozporządzenia wojewody. Dawid Politowski
07.06.2023 - 13:10 strona: zaktualizowano Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego. Karina Michalak
07.06.2023 - 12:48 strona: zaktualizowano Patronaty 2023. Dawid Politowski
07.06.2023 - 12:18 oferta_pracy: zaktualizowano 44/23. Dawid Politowski
07.06.2023 - 12:18 oferta_pracy: zaktualizowano 40/23. Dawid Politowski
07.06.2023 - 12:11 strona: zaktualizowano Plan zamówień publicznych. Dawid Politowski
07.06.2023 - 12:10 strona: zaktualizowano Plan zamówień publicznych. Dawid Politowski
07.06.2023 - 10:20 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Dawid Politowski
07.06.2023 - 10:09 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.... Dawid Politowski
07.06.2023 - 10:08 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz.... Karina Michalak
07.06.2023 - 10:02 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej PE100, działka nr ewid. 56/6, obręb 0001 Buk, jedn. ewid. 302103_4 Buk - miasto. Karina Michalak
07.06.2023 - 09:54 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat kępiński - od 07.06.2023 do 27.06.2023. Dawid Politowski

Strony