Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
25.06.2022 - 13:03 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. Dyżurny CZK
25.06.2022 - 12:54 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. Dyżurny CZK
24.06.2022 - 15:00 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn90, działka nr ewid. 43/2, obręb 0020 Skrzynki, jedn. ewid. 302109_5 Kórnik. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:32 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania monitoringu w m. Miękowo, Owińska, Bolechowo, działki nr ewid.: 203/2, 315/1, obręb 0010 Owińska, jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak”. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:30 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn,. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:29 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn, jedn. ewid. 301204_4 Krotoszyn ". Grażyna Kaznowska
24.06.2022 - 14:27 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn, jedn. ewid. 301204_4 Krotoszyn", . Grażyna Kaznowska
24.06.2022 - 14:17 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:15 strona: zaktualizowano Szkody w rolnictwie 2022. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:14 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 311/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły.... Dawid Politowski
24.06.2022 - 13:35 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Ostrzeżenie meteo/upał/1. Dyżurny CZK
24.06.2022 - 13:34 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne upał 2 stopień zagrożenia . Dyżurny CZK
24.06.2022 - 12:50 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. (znak: IR-V.7840.41.2022.3), zawiadamiające o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 85/22 udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w.... Dawid Politowski
24.06.2022 - 12:50 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. (znak: IR-V.7840.41.2022.3), zawiadamiające o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 85/22 udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w.... Dawid Politowski
24.06.2022 - 12:40 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zakup 7 tablic ogłoszeń o rozmiarze 31,2” wykonanych w technologii e-papieru wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie wyświetlaną treścią. Dawid Politowski
24.06.2022 - 10:41 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie, gmina Opatówek, działka nr 4, obręb 0001 Borów, jedn. ewid. 300708_5 Opatówek, w terminie od 24 czerwca do 25 lipca 2022 r.. Dawid Politowski
24.06.2022 - 10:19 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie, gmina Opatówek, działka nr 4, obręb 0001 Borów, jedn. ewid. 300708_5 Opatówek, w terminie od 24 czerwca do 25 lipca 2022 r.. Grażyna Kaznowska
24.06.2022 - 10:10 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 268/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dawid Politowski
24.06.2022 - 10:07 strona: zaktualizowano Plan zamówień publicznych. Dawid Politowski
24.06.2022 - 10:01 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 21 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad ul. Piaski w.... Dawid Politowski

Strony