Wydarzenia

Jubileusz majora Zenona Wechmanna

21.11.2023

- Przetrwał Pan z godnością szykany, uwięzienie i znalazł siłę, by przez wiele lat służyć społeczeństwu jako ceniony wychowawca i opiekun młodzieży, Świadek Historii i strażnik pamięci o ofiarach stalinowskiego terroru, wyjątkowy organizator i lider środowiska braci kombatanckiej – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas 96. urodzin mjr Zenona Wechmanna.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odznaczeni

20.11.2023

Podczas uroczystości Promocji Doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego, postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, nadano pracownikom i emerytowanym pracownikom uczelni odznaczenia państwowe. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego aktu wręczenia dokonała I wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” - IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Rodzinne przysmaki”

20.11.2023

Oba konkursy promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, jednocześnie pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Rodziny, która wręczyła laureatom nagrody.

Informacje bieżące

Data: 17.11.2023Wielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

W ten sposób wyróżnieni zostali przedstawiciele jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego. Uroczystość zorganizowano w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z okazji przypadającego w listopadzie Dnia Pracownika Socjalnego.

czytaj cały artykuł... o: Wielkopolanie nagrodzeni za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Data: 31.10.2023 Mieszkania treningowe i wspomagane

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek prowadzenia przez wojewodę:

  1. rejestru mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie (zwanego dalej rejestrem),
  2. listy mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej (zwanej dalej listą)
czytaj cały artykuł... o: Mieszkania treningowe i wspomagane