Wydarzenia

Wideokonferencja w sprawie ASF

24.01.2020

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w wideokonferencji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera. W trakcie narady omówiono realizację zapisów ustawy o zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń.

Wizyta wojewody w powiecie słupeckim

21.01.2020

Na zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził dziś powiat słupecki, gdzie spotkał się z samorządowcami oraz zapoznał się z pracami remontowymi nowego skrzydła szpitala powiatowego ZOZ w Słupcy. Wizyta wojewody w powiecie słupeckim była pierwszym z zapowiadanych wcześniej spotkań wojewody z samorządami w Wielkopolsce.

Bezpieczne ferie 2020

21.01.2020

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych mówił dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z komendantem wojewódzkim policji insp. Piotrem Mąką, wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim oraz Elżbietą Smagałą, dyrektorem wydziału do spraw nauczycieli i sieci szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konferencja o szkolnictwie branżowym

21.01.2020

Budowanie sieci szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia branżowego w województwie wielkopolskim - to temat dzisiejszej konferencji, w której uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, kierownictwo kuratorium oświaty w Poznaniu oraz starostowie i prezydenci miast.

Otwarcie Domu Seniora w Kraszewicach

20.01.2020

W Kraszewicach, dzięki rządowemu wsparciu otwarto dziś kolejny Dom dla Seniorów, wybudowany dzięki dofinansowaniu z programu "Senior+". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Informacje bieżące

Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Łukasz Mikołajczyk

W dniu 25 listopada 2019 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Łukasza Mikołajczyka na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.