Wydarzenia

Nowe przedszkole w Wągrowcu oficjalnie otwarte

21.09.2023

Najmłodsi mieszkańcy Wągrowca mają nowe miejsce, gdzie będą mogli otrzymać troskliwą, profesjonalną opiekę. W uroczystym otwarciu Przedszkola nr 4 na terenie Osiedla Wschód udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec

21.09.2023

Jedna z najważniejszych ulic w Grodźcu zostanie zmodernizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała z Wójtem Gminy Mariuszem Woźniakiem umowę na dofinansowanie budowy ul. Targowej. To krok ku znaczącej poprawie infrastruktury komunikacyjnej w regionie.

84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę

19.09.2023

Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku, Związek Radziecki zobowiązał się do ataku na Polskę. Po najeździe Niemiec, 17 września 1939 roku, ZSRR bez wypowiedzenia wojny napadł na Polskę. Skutkiem czego był IV rozbiór Rzeczypospolitej. Dziś w Poznaniu pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę agresji wojsk sowieckich oraz obchody Dnia Sybiraka. W wydarzeniu udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W Koninie powstało Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”

19.09.2023

Cel projektu jest bardzo szczytny – to wzbogacenie lokalnych społeczności o nowe środowiska edukacyjne. W Koninie, w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centrum Nauki Kopernik, zostało uroczyście otwarte Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. W wydarzeniu udział wzięła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Sołtys ambasadorem czystego powietrza

18.09.2023

W Pile i Koninie odbyło się bezpłatne szkolenie informacyjne dla sołtysów na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od września 2018 r. realizuje program w Wielkopolsce. W spotkaniu w Pile wziął udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, z kolei w spotkaniu w Koninie uczestniczyła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Informacje bieżące

Data: 01.09.2023Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 2023 r. pt.: „Rodzinne przysmaki”

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską, zapraszają seniorów do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym 2023 pt.: „Rodzinne Przysmaki”.

czytaj cały artykuł... o: Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 2023 r. pt.: „Rodzinne przysmaki”

Data: 23.08.2023Nabór wniosków na 2024 r. - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

czytaj cały artykuł... o: Nabór wniosków na 2024 r. - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Data: 23.08.2023Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2024 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

czytaj cały artykuł... o: Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Data: 31.05.2023„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 - szkoły rekomendowane do objęcia wsparciem finansowym

W związku z §10 ust. 2.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 267)

czytaj cały artykuł... o: „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 - szkoły rekomendowane do objęcia wsparciem finansowym

Data: 03.03.2023Kampania społeczna PKDP pt. „#RozmawiajReaguj”

Rozpoczęto kampanię społeczną pt. „#RozmawiajReaguj”, przygotowaną przez PKDP. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Poniżej znajdują się plakaty mające pomóc rozpropagować główne założenia kampanii.

czytaj cały artykuł... o: Kampania społeczna PKDP pt. „#RozmawiajReaguj”

Wkrótce

Data: Data: 28.09.2023Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, podejmując działania na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji oraz dążąc do zwiększenia świadomości społecznej na temat praw człowieka, w tym przedstawicieli mniejszości narodowych, do równości, wolności oraz pełnego poszanowania godności, organizuje konferencję pod nazwą „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej”.

czytaj cały artykuł... o: Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej

Data: Data: 22.09.2023Spotkanie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z zarządem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Międzychodzie

Biuro prasowe Wojewody Wielkopolskiego informuje, że jutro, tj. 22 września br. , wojewoda wielkopolski Michał Zieliński weźmie udział w spotkaniu z zarządem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Międzychodzi e, podczas którego przekaże informację o dofinansowaniu dla organizacji.

czytaj cały artykuł... o: Spotkanie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z zarządem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Międzychodzie

Data: Data: 22.09.2023Spotkanie dotyczące konsultacji i opiniowania zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Biuro prasowe Wojewody Wielkopolskiego informuje, że jutro, tj. 22 września br ., o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji i opiniowania zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

czytaj cały artykuł... o: Spotkanie dotyczące konsultacji i opiniowania zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Data: Data: 22.09.2023Wizyta wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego w SP ZOZ w Szamotułach i SP ZOZ w Międzychodzie

Biuro prasowe Wojewody Wielkopolskiego informuje, że jutro, tj. 22 września br. , wojewoda wielkopolski Michał Zieliński będzie wizytował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie .

czytaj cały artykuł... o: Wizyta wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego w SP ZOZ w Szamotułach i SP ZOZ w Międzychodzie

Data: Data: 21.09.2023Otwarcie nowo powstałego Przedszkola nr 4 w Wągrowcu

Biuro prasowe Wojewody Wielkopolskiego informuje, że jutro, tj. 21 września br., wojewoda wielkopolski Michał Zieliński weźmie udział w otwarciu nowo powstałego Przedszkola nr 4 w Wągrowcu.

czytaj cały artykuł... o: Otwarcie nowo powstałego Przedszkola nr 4 w Wągrowcu