Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Wydział Spraw Cudzoziemców

#PomagamUkrainie

Wydarzenia

Materiały do pobrania / Завантажити

Wolontariat #PomagamUkrainie

Informacje bieżące

Data: 07.03.2022Centralna, rządowa platforma koordynacji pomocy humanitarnej

W ramach istniejącej strony https://pomagamukrainie.gov.pl/ została uruchomiana centralna, rządowa platforma koordynacji pomocy humanitarnej https://pomagamukrainie.gov.pl/konwoj.

czytaj cały artykuł... o: Centralna, rządowa platforma koordynacji pomocy humanitarnej

Data: 07.03.2022Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie i gotowość bojową.

czytaj cały artykuł... o: Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Data: 23.06.2022Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Data: 23.06.2022Oferta pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prowadzi rekrutację na stanowiska operatorów numerów alarmowych.

czytaj cały artykuł... o: Oferta pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Data: 10.06.2022Uzupełniający nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu

Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. c- w związku z powstałym wakatem ogłasza nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa wielkopolskiego na rzecz praw pacjenta.

czytaj cały artykuł... o: Uzupełniający nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu

Data: 02.06.2022Dodatkowe miejsca szkoleniowe dla lekarzy/lekarzy dentystów w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Lista lekarzy / lekarzy dentystów, którym na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie: 1-31.03.2022 r., zgodnie z art. 16e. ust. 3-4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) przyznane zostały dodatkowe miejsca szkoleniowe przez Ministra Zdrowia w trybie rezydenckim oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego w trybie pozarezydenckim.

czytaj cały artykuł... o: Dodatkowe miejsca szkoleniowe dla lekarzy/lekarzy dentystów w trybie rezydenckim i pozarezydenckim