Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uczestniczył dziś w wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, a ich gospodarzem był komendant wojewódzki policji nadinspektor Piotr Mąka.

Wicewojewoda wręcza odznaczenie państwowe

Gratulacje oraz słowa podziękowania za życiową postawę, codzienną pracę oraz szczególną działalność na rzecz kraju przekazała dziś wyróżnionym mieszkańcom regionu wicewojewoda Aneta Niestrawska, która wręczyła odznaczenia państwowe. Wicewojewoda uhonorowała blisko 30 Wielkopolan.

Wicewojewoda wręcza odznaczenie państwowe

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wręczyła nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. - To wyróżnienia o wielkiej wartości. To dowód na to, że wasze życiowe doświadczenia i zaangażowanie w pracę, która tak naprawdę jest misją, zasługują na podkreślenie i uhonorowanie - mówiła do odznaczonych dziś osób wicewojewoda.

Grafika do rozpoczynającego się rządowego programu

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań, w ramach których samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na przejściach już istniejących. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23 661 506 zł przyznano na realizację 240 zadań w Wielkopolsce. W ramach prac podniesione zostanie bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Wystąpienie wojewody podczas uroczystości

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uczestniczył dziś w inauguracji budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Wśród zaproszonych gości obecni byli także posłowie na Sejm RP - Jadwiga Emilewicz, Zbigniew Dolata, Bartłomiej Wróblewski, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Tadeusz Dziuba oraz przedstawiciele samorządu i miasta.

Strony