Wydarzenia bieżące

Wojewoda Michał Zieliński z prof. Janiną Markowską

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył medal Witolda Celichowskiego prof. Janinie Markowskiej, w uznaniu za wieloletnią pracę na stanowisku wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz troskę o zdrowie Wielkopolanek. Wyróżnienie, któremu patronuje Witold Celichowski – pierwszy po odzyskaniu niepodległości wojewoda poznański, przyznawane jest osobom wyróżniającym się zasługami na rzecz Wielkopolski i jej mieszkańców.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w H. Cegielski - Fabryce Pojazdów Szynowych

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś H. Cegielski - Fabrykę Pojazdów Szynowych. Jest to jedna z najstarszych wciąż działających firm produkujących tabor kolejowy na świecie. Przez ponad wiek kształtowała się obecna forma Spółki, niejednokrotnie wyznaczana przez wydarzenia zmieniające Poznań i cały kraj. W wydarzeniu udział wzięli również wicepremier - minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wicepremier - minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wizyta Ministra Zbigniewa Hoffmanna w powiatach kolskim, konińskim i słupeckim

Podczas wizyty we wschodniej Wielkopolsce Zbigniew Hoffmann - Minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych uczestniczył w otwarciu wyremontowanej sali porodowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole, wizytował żłobek oraz dom seniora w Kazimierzu Biskupim, a także spotkał się z samorządowcami podczas spotkania noworocznego w powiecie słupeckim. Ministrowi Zbigniewowi Hoffmannowi towarzyszyła I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wpięte odnaczenie w klape marynarki.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas spotkania opłatkowo-noworocznego odznaczył działaczy wielkopolskiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz członków organizacji i osoby ją wspierające. W uroczystości udział wziął również prezes związku mjr Zenon Wechmann.

Rządowe wsparcie dla jednostek OSP we wschodniej Wielkopolsce

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole nad Wartą otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Kole samochód specjalny SLRR Toyota Hilux. Jednostka z powiatu kolskiego odebrała także z rąk Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta PSP bryg. Tomasza Grelaka decyzję o przedłużeniu funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na kolejne 5 lat. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie (powiat słupecki) odbyła się z kolei uroczystość włączona OSP Trąbczyn do KSRG. W obydwu uroczystościach udział wzięli Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann oraz I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Strony