Wydarzenia bieżące

Zdjecie fragmentu listu

W rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Powstały w 1948 roku dokument był odpowiedzią na ujawniony ogrom zła, jakie przyniosła ze sobą druga wojna światowa. Twórcy deklaracji z naciskiem podkreślili, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków ludzkiej rodziny jest fundamentem wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie”.

wicewojewoda przecina symboliczną wstęge

Wicewojewoda Aneta Niestrawska w imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wzięła udział w otwarciu Klubu Malucha w Korzeczniku.

wicewojewoda przemawia

W gronie samorządowców i parlamentarzystów wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, reprezentująca wojewodę Michała Zielińskiego, wzięła udział w uroczystym oddaniu do użytku ulicy Polnej w Kłodawie. Realizacja inwestycji jest strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa gminy.

Zdjęcie listu wojewody

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przekazuję podziękowania i najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które bezinteresownie niosą pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, podejmują inicjatywy na rzecz swojego otoczenia i rozwijają aktywność obywatelską we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Barbórka

04-12-2021
Zdjęcie listu wojewody

Z okazji Barbórki, jednego z najpiękniejszych grudniowych świąt, składam serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom przemysłu wydobywczego w Wielkopolsce, zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem paliw i innych skarbów, które skrywa ziemia.

Strony