II Wicewojewoda

Maciej Jarosław Bieniek pochodzi ze Szczecinka. Urodził się 14 lipca 1981 roku. Od 2008 roku na stałe zamieszkuje w Obrzycku.

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinku. W 2006 roku obronił tytuł magistra w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku prawo. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, organizacji pomocy społecznej i przygotowania pedagogicznego. W 2019 roku zdobył dyplom studiów społecznych w zakresie zarządzania - Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Pracował w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na stanowisku kierownika ds. organizacji i logistyki. Od 2008 do 2010 roku jako wychowawca w Zakładzie Karnym we Wronkach. W 2010 roku wygrał wybory samorządowe na burmistrza Miasta Obrzycko. Reelekcję uzyskiwał w 2014 i 2018 roku. Urząd piastował nieprzerwanie do 2020 roku.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem.


24 stycznia 2020 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Macieja Bieńka na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego.

 1. II Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Wydziału Spraw Cudzoziemców;
  2. Wydziału Spraw Obywatelskich;
  3. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim;
  4. Państwowej Straży Łowieckiej.
 2. II Wicewojewoda Wielkopolski sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 3. II Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, jednostki organizacyjnej podporządkowanej Wojewodzie.

e-mail: sekretariat.2wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Status prawny wicewojewody:

Informacje w języku migowym

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 24.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.01.2020 - 13:23
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.12.2020 - 14:31