Wydarzenia bieżące

Pamiątkowe zdjęcie grupowe z wręczonymi czekami.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś umowy z kolejnymi samorządami na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zdjęcie pamiątkowe z laureatami konkursu.

9 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Archiwów.

Słuchacze konferencji.

O ochronie przyrody, dotacjach oraz  pomocy merytorycznej dla rolników rozmawiano podczas konferencji: „OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH WIEJSKICH – SKUTECZNIE I OPŁACALNIE”.

Wspólne zdjęcie podpisujących umowę.

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku.

pamiątkowe zdjęcie strażaków, wojewody wielkopolskiego michała zielińskiego, posła na sejm leszka galemby na tle przekazanego sprzętu ratowniczego

Dzisiaj miała miejsce uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego oraz łodzi, które zasiliły jednostki w OSP Ostrowite i OSP Kosewo. W tej pierwszej do użytku oddano też nowy garaż.

Strony