Wydarzenia bieżące

Wspólne zdjęcie z wojewodą Michałem Zielińskim

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to rządowy instrument pomocy finansowej dla samorządów, dzięki której mogą one walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W ramach tego wsparcia do Wielkopolski trafiło w tym roku ponad 10 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Przemówienie Wojewody Wielkopolski.

Kolejne inwestycje w Wągrowcu są realizowane dzięki rządowemu wsparciu. Dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w otwarciu wyremontowanych ulic Jeżyka, Słowackiego, Kasprowicza i Mickiewicza. To największa tegoroczna miejska inwestycja drogowa i jedna z najważniejszych w Wągrowcu. Jej całkowita wartość wynosi 5,8 mln zł, z czego 4,3 mln zł to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wicewojewoda Niestrawska podczas obchodów święta 2. SLT i 32. BLT

Polskie Siły Powietrzne od zawsze były dla Polaków powodem do dumy. Zawsze patrzyliśmy z podziwem na doskonale wyszkolonych, sprawnych i profesjonalnych lotników, którzy są spadkobiercami wieloletniej tradycji polskiego lotnictwa.

Składanie kwiatów pod tablicą

Czas komunizmu to niewątpliwie okres prześladowań i śmierci wielu Polaków. Etap w historii, kiedy nasza Ojczyzna znów stała się niepodległa, a jednocześnie wciąż była uciskana i zależna od decyzji sowieckich władz w Moskwie. Dlatego 22 września obchodzimy Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu. Z tej okazji wicewojewoda Beata Maszewska wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przed gmachem szpitala ginekologiczno – położniczego im. Świętej Rodziny (dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Poznaniu) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu.

Wspólne zdjęcie z I wicewojewodą Anetą Niestrawską

W Olszówce w powiecie kolskim odbyło się przekazanie kolejnych środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów: kolskiego, konińskiego, tureckiego i słupeckiego oraz Komendy PSP w Słupcy. W wydarzeniu udział wzięła reprezentująca Ministra – członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna – szef gabinetu politycznego Ministra Joanna Szczechowska, I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Ratajczak. Gospodarzem uroczystości był wójt gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk.

Strony