Wydarzenia bieżące

Premier na otwarciu obwodnicy w Kępnie

Premier Mateusz Morawiecki przyznał ponad 4,5 mld zł dofinansowania na 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Poza odciążeniem ruchu w miejscowościach i poprawą bezpieczeństwa mieszkańców pozwoli to na przyciągnięcie nowych inwestorów, dla których dobra sieć dróg jest w wielu przypadkach kluczowym czynnikiem w momencie wyboru lokalizacji inwestycji. Nowa infrastruktura powstanie w ciągach dróg wojewódzkich. Tylko w 2021 r. dzięki staraniom rządu zjednoczonej prawicy powstało ponad 400 km nowych dróg w skali całego kraju.

Na tle stoją od lewej wicewojewoda Aneta niestrawska, wojewoda Michał Zieliński i zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Marcin Karpiński

Przedstawiciele 30 gmin, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”, odebrali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego symboliczne czeki na kwotę 1 mln zł.

Wojewoda z chorągwią powstańczą

27 grudnia świętujemy 103. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Tegoroczne obchody mają charakter ogólnopaństwowy - ustanowiony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest dla nas powodem do dumy.

wojewoda przed złożeniem wiązanki pod pomnikiem

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w mszy świętej w intencji zamordowanych lub represjonowanych w stanie wojennym oraz uroczystościach pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych oraz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” złożył kwiaty oraz zapalił znicze ku pamięci ofiar tamtych dni.

wojewoda w SP ZOZ w Obornikach

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wizytował Oborniki, celem było podpisanie umowy z przedstawicielami powiatu obornickiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Obornikach.

Strony