Wydarzenia bieżące

Spotkanie noworoczne powiatu konińskiego

W Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się, mające długoletnią tradycję, noworoczne spotkanie samorządowe. Było ono okazją do podsumowania wydarzeń ubiegłego roku, rozmów i dyskusji o planach na kolejne lata. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, która reprezentowała wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński

Wojewoda wielkopolski spotkał się z przedstawicielami regionalnych i lokalnych mediów z całej Wielkopolski, by podsumować ubiegły rok i podziękować im za współpracę. Michał Zieliński przypomniał najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia z roku 2022. Mówił też o planowanych na najbliższy czas nowych projektach i kontynuacji polityki rządu.

Przemówienie wojewody wielkopolskiego

Wielkopolskie Fora Rolnicze – "Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi" to seria spotkań, która odbędzie się w I kwartale 2023 roku. Ich zadaniem jest dotarcie do rolników z informacją na temat wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów. Ta wiedza będzie miała decydujące znaczenie dla sytuacji finansowej rolników w nadchodzących latach.

Wspólne zdjęcie z wicewojewodą Beatą Maszewską

Jednym z ważniejszych aspektów Polskiej Strefy Inwestycji jest wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca z uczelniami wyższymi. W Poznaniu podpisano porozumienie o współpracy pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska między Kostrzyńsko–Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach oraz jednym z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce – firmą Beyond.pl. W uroczystym wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda Beata Maszewska, która reprezentowała wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Przemowa II wicewojewody Beaty Maszewskiej

6 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli niemieckie lotnisko wojskowe we wsi Ławica pod Poznaniem, przejmując m.in. samoloty wojskowe i szkoleniowe. Spektakularny powstańczy sukces był nie tylko jedną z największych zdobyczy wojennych w historii polskiego oręża, ale też dał początek lotnictwu wojskowemu  II Rzeczypospolitej. W uroczystości upamiętniającej to wydarzenie wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Beata Maszewska.

Strony