Wydarzenia bieżące

15 marca br. uroczyście otwarto nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie. W imieniu wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk w wydarzeniu udział wzięła I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

Wojewoda Jarosław Maciejewski wręcza powołanie dr Filipowi Rybakowskiemu

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii, choroby płuc dzieci oraz kardiologii. Nowi konsultanci w ochronie zdrowia odebrali dziś oficjalne powołania z rąk II wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego.

wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wręcza powołanie Bogusławowi Janusowi

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 marca 2024 r. Bogusława Janusa do pełnienia funkcji burmistrza Rogoźna do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

panel dyskusyjny o polityce z wojewodą Agatą Sobczyk

W niedzielę 10 marca w Poznaniu już po raz dziewiąty odbył się Wielkopolski Kongres Kobiet. Organizatorami byli Kongres Kobiet i Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet (SZOK). Misją obu instytucji jest działanie w zakresie równego traktowania, solidarności i rozwoju.  W wydarzeniu udział wzięła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.

fragment listu

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk skierowała list z życzeniami dla wielkopolskich sołtysów i sołtysek.

Strony