Wydarzenia bieżące

Spotkanie podsumowujące działalność Komendy Miejskiej PSP w 2022 r.

Rozwój Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej to absolutny filar działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w minionym roku z budżetu państwa zakupiono dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie pojazdy o wartości 2,3 mln zł. W spotkaniu podsumowującym działalność tej jednostki pożarniczej w 2022 roku wzięła udział I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Faustyna Bolewska, Dyrektor Biura Poselskiego Ministra - członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna.

Wizyta Ministra Zbigniewa Hoffmanna w powiecie kolskim

W uroczystym otwarciu drogi powiatowej w miejscowości Głębokie oraz drogi gminnej Olszówa-Tomaszew udział wziął Minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann oraz I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda Michał Zieliński

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32. Inwestycja o wartości ponad 65 mln zł zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

Przemawia wojewoda Michał Zieliński

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach rządowego programu „Za życiem”. Nowe mieszkania powstaną w Swarzędzu, Chodzieży, Obrzycku, Jaraczewie, Pniewach i Pile.

Nowe inwestycje w edukację i życie społeczne w Wolsztynie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie i zmodernizowana Szkoła Filialna w Tłokach – to dwie ważne dla mieszkańców gminy inwestycje, które zostały już oficjalnie zakończone. Dziś w ich uroczystym otwarciu udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Strony