Wydarzenia bieżące

Od lewej - Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, starosta słupecki Jacek Bartkowiak, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska

Kolejne rządowe środki trafiły do powiatu słupeckiego. Dziś w Starostwie Powiatowym w Słupcy wicewojewoda Aneta Niestrawska w imieniu wojewody Michała Zielińskiego  podpisała umowy na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann.

Kompania reprezentacyjna wojska polskiego

8 maja w Poznaniu przy pomniku Armii Poznań odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W imieniu Wojewody Michała Zielińskiego w uroczystościach udział wzięła II Wicewojewoda Beata Maszewska.

List Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski skierował list do niepełnosprawnych z okazji przypadającego dziś, 5 maja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Obchody Dnia Strażaka - Szatndar

4 maja br. Wojewoda Wielkopolski wziął udział w poznańskich obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Fragment listu wojewody

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jedno z najmłodszych świąt państwowych, obchodzony jest 2 maja. To okazja, by przypomnieć znaczenie barw narodowych, symboli oraz tradycji, które od wieków jednoczą Polaków i stanowią o naszej narodowej tożsamości.

Strony