I Wicewojewoda

I Wicewojewoda Aneta Niestrawska

Aneta Niestrawska urodziła się 30 października 1974 roku w Kole. Mieszka w Kłodawie. Ukończyła studia z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 20 lat w służbie publicznej. Przez wiele lat pracowała w administracji samorządowej, między innymi na stanowisku sekretarza gminy Kłodawa oraz sekretarza gminy Grzegorzew.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą.


26 marca 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Anetę Niestrawską na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego.

 1. I Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
  2. Wydziału Polityki Społecznej;
  3. Wydziału Spraw Cudzoziemców;
  4. Wydziału Spraw Obywatelskich.
 2. I Wicewojewoda Wielkopolski sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

e-mail: sekretariat.wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Status prawny wicewojewody:

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.03.2019 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.10.2023 - 14:19