Wydarzenia bieżące

Chwila ciszy i zadumy na część poległych obrońców ojczyzny

W Poznaniu odbyły się obchody 83. rocznicy  wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wziął udział Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Józefa, gdzie została odprawiona msza święta. Następnie pod pomnikiem Armii Poznań zgromadzeni przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy Wielkopolski wspólnie oddali cześć i pamięć żołnierzom i wszystkim poległym obrońcom naszej Ojczyzny. 

Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2022/2023 miała miejsce w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Organizatorem wydarzenia był wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł oraz wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. 

fregment listu

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński skierował list z życzeniami na nowy rok szkolny do uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Wojewoda w trakcie spotkania z szefostwem CWCR w Poznaniu.

14 lutego br.  przypadła 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Aby uczcić to szczególne wydarzenie powstała z inicjatywy Centrum Operacyjnego MON pamiątkowa księga z wpisami byłych żołnierzy Armii Krajowej żyjących w Wielkopolsce dla przyszłych pokoleń.

Nowa droga w Obrzycku

W Obrzycku i Jastrowie (pow. szamotulski) Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński uczestniczył w otwarciu dwóch dróg.

Strony