Wydarzenia bieżące

Nowe żłobki we Wronkach i w Lubaszu

We Wronkach i w Lubaszu powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu Maluch+ na łączną kwotę ponad 2 mln zł.

Złote Gody w Gminie Oborniki

„I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” – te słowa 50 lat temu wypowiedziało 46 par z gminy Oborniki. W uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych za długoletnie pożycie małżeńskie udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W Kaliszu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Branżowe Centra Umiejętności będą łączyć szkoły, centra kształcenia zawodowego, uczelnie, przedstawicieli branż i przedsiębiorstw do współpracy w zakresie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki lokalnej i ogólnokrajowej. Tworzone będą przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. W Wielkopolsce Branżowe Centrum Umiejętności powstanie przy Technikum im. św. Józefa w Kaliszu w dziedzinie przemysłu drzewnego dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 9,8 mln zł.

Ochrona wód we wschodniej Wielkopolsce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przy współpracy z ZE PAK S.A. i lokalnymi samorządami prowadzi zadania na rzecz zwiększenia retencji w tym regionie, który odczuwa największe deficyty wodne w kraju. Przebieg realizacji tych inwestycji omówiono w trakcie konferencji pt. „Ochrona wód we wschodniej Wielkopolsce”, która odbyła się w Wilczynie. W wydarzeniu udział wzięła I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Nowe inwestycje dla dzieci w Zespole  Szkolno-przedszkolnym w Grzegorzewie

Dzieci w Grzegorzewie otrzymały nowe miejsce do rozwoju swoich pasji i realizacji celów sportowych. Uroczyste otwarcie boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal obyło się pod patronatem honorowym Ministra, członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna. W wydarzeniu wzięła równie udział I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska

Strony