Budżet wojewody

Kwoty dochodów i wydatków na 2020 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2020 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020r., podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (opublikowana 01.04.2020r.), z mocą od dnia 1 stycznia 2020r. i jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce: Co robimy/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/Budżet na 2020.

 Analiza z wykonania budżetu Wojewody Wielkopolskiego za I kw 2020 r. - opublikowano 18 maja 2020 r.

 Analiza z wykonania budżetu Wojewody Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r., opublikowano 5.11.2020 r. (931,33 KB)

 Analiza z wykonania budżetu Wojewody Wielkopolskiego za 10 miesięcy 2020 r., aktualizacja 10.12.2020 r. (99,73 KB)


Kwoty dochodów i wydatków na 2019 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2019 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019r., podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 30 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198), która dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce: Co robimy/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/Budżet na 2019.

Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 13.01.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.01.2017 - 09:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2020 - 13:19