Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 19.04.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do spraw opiniowania celowości umarzania niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, nieprzekraczających 40.000,00 zł 06.06.2018 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 05.05.2020 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim 25.07.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tak
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 12.07.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 04.12.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja konkursowa do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w roku 2020 zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 22.11.2019 Wydział Spraw Obywatelskich Tak
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 18.07.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak

Strony