Archiwum wydarzeń - June 2018

Wicewojewoda przypina Złoty Krzyż Zasługi księdzu.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła Złoty Krzyż Zasługi ks. prałatowi Stefanowi Szkaradkiewiczowi, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość odbyła się w kościele farnym w Ostrzeszowie, w parafii księdza, w której od ponad trzech dekad jest proboszczem.

W Poznaniu odbyły się centralne obchody jubileuszu 1050. rocznicy przybycia pierwszego biskupa na ziemiach polskich, Jordana. W uroczystościach uczestniczyli Legat Papieski, kard. Dominik Duka - prymas Czech i arcybiskup Pragi, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów polskich. W uroczystościach rocznicowych wziął udział także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, posłowie oraz władze samorządowe województwa i miasta Poznania.

Widok ogólny na salę wideokonferencji

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w wideokonferencji z samorządowcami, której tematem była sytuacja w regionach po przejściu burzy. W rozmowach uczestniczył również poseł Witold Czarnecki. Podczas posiedzenia przedstawiciele powiatów konińskiego, międzychodzkiego, ostrowskiego i złotowskiego przekazywali informacje dotyczące przeprowadzonych interwencji.

List wojewody wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Wojewoda podpisuje dokumenty w sprawie budowy nowego peronu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję w sprawie budowy nowego peronu 3a wraz z rozbudową przejścia podziemnego na terenie stacji kolejowej Poznań Główny. Jak zapowiada, to realizacja kolejnego postulatu wypracowanego przez zespół ds. poznańskiego węzła kolejowego.

Na zdjęciu wicewojewoda z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w wideokonferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wojewodami. Tematem rozmów było omówienie sytuacji w rolnictwie w związku z występującą suszą.

Konferencja prasowa wicewojewody oraz wicekuratorów oświaty.

- Szkoła to ucząca się organizacja, gdzie uczą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice. W tym procesie liczy się dobra współpraca. Jesteśmy świadkami zmiany, została bowiem wdrożona reforma edukacji. Teraz zbliża się najbardziej wyczekiwany z punktu widzenia ucznia dzień - zakończenie roku szkolnego - mówiła podczas konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. W Wielkopolsce wakacje rozpocznie ponad 470 tys. uczniów.

Przemówienie prezydenta podczas spotkania z uczestnikami kongresu.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się XVIII Kongres Gmin Wiejskich z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Poznaniu odbyły się kolejne konsultacje regionalne związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był ósmy, kluczowy filar tego projektu dotyczący ryzyka, planowania inwestycji i bezpieczeństwa. Organizatorem spotkania, zorganizowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa profesor Mariusz Orion Jędrysek.

Głos zabiera wicewojewoda podczas spotkania.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w spotkaniu przedstawicieli komisji szacującej szkody w rolnictwie, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Wystąpienie wicepremier Beaty Szydło. W tle biało-czerwone flagi.

Z udziałem wicepremier i przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona sytuacji na rynku pracy w kontekście trendów demograficznych. W debacie uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Beata Szydło mówiła o działaniach, jakie rząd podejmuje w obliczu wyzwań związanych z sytuacją demograficzną.

Uczestnicy spotkania siedzą na sali.

Trwa prowadzona przez wojewodę wielkopolskiego kampania informacyjna dotycząca rządowego programu "Dobry Start". O założeniach nowego programu mówił podczas spotkania z samorządowcami w siedzibie delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Łukasz Krysztofiak - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podobne spotkanie poprowadzone przez Monikę Donke-Cieślewicz, zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW odbyło się 18 czerwca w Pile.

Pages