Złoty Krzyż Zasługi dla księdza prałata Stefana Szkaradkiewicza

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła Złoty Krzyż Zasługi ks. prałatowi Stefanowi Szkaradkiewiczowi, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość odbyła się w kościele farnym w Ostrzeszowie, w parafii księdza, w której od ponad trzech dekad jest proboszczem.

Ksiądz prałat Stefan Szkaradkiewicz w ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia posługi duszpasterskiej. Jest Kanonikiem Honorowym i Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej świętego Józefa w Kaliszu. Z jego inicjatywy powstał dom katechetyczny, odrestaurowano szereg zabytkowych świątyń oraz odsłonięto na dziedzińcu kościoła farnego obelisk „Ofiarom Golgoty Wschodu”. Jest współorganizatorem uroczystości poświęconych rocznicom zbrodni katyńskiej, jak i napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Wręczony dziś Złoty Krzyż Zasługi jest uhonorowaniem dotychczasowej pracy kapłana, który właśnie odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Głos zabiera wicewojewoda. Na zdjęciu ksiądz prałat Stefan Szkaradkiewicz. Na czerwonej tacy leży krzyż oraz legitymacja. Na zdjęciu wicewojewoda z posłem Ławniczakiem. Wicewojewoda odczytuje postanowienie prezydenta. Wicewojewoda przypina Złoty Krzyż Zasługi księdzu. Poseł Ławniczak wręcza bukiet czerwonych róż księdzu.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 24.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.07.2018 - 09:09