Archiwum wydarzeń - June 2018

Minister Anna Zalewska zabiera głos podczas posiedzenia WRDS

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozmawiała w Poznaniu z przedstawicielami instytucji wdrażających rządowy program "Dobry Start". Druga część wizyty w stolicy Wielkopolski poświęcona była szkolnictwu zawodowemu. Szefowa MEN wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem było kształcenie branżowe. W Tulcach minister spotkała się z uczniami z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

Minister Anna Zalewska przedstawia projekt ulotki.

Rządowy program "Dobry Start" to wsparcie dla uczniów rozpoczynających we wrześniu nowy rok szkolny. O założeniach nowego programu mówiły dzisiaj podczas konferencji prasowej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

Wicewojewoda Marlena Maląg przygląda się stoiskom wystawców

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w XXV Wielkopolskich Targach Rolniczych "Sielinko 2018" organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na uczestników wydarzenia czekały liczne wystawy, konferencje oraz poletka demonstracyjne.

Uczestnicy wydarzenia oglądają uprawy na polach demonstracyjnych.

Prezentacja zróżnicowanych odmian zbóż i roślin strączkowych to tylko jedna z wielu atrakcji, które podczas Dni Pola w Nagradowicach czekały na osoby związane z rolnictwem. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann z laureatami konkursu

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostały po raz pierwszy wręczone Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. - Jestem przekonany, że wyróżnienie to na stałe zakorzeni się w świadomości środowiska naukowego i przybliży wszystkim ważną pracę archiwistów - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski z dyrektorem Regionu Zachodniego PKP PLK.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z dyrektorem Regionu Zachodniego w PKP PLK Pawłem Neumannem. Wśród głównych tematów była przebudowa linii E20 między Sochaczewem a Swarzędzem na trasie Poznań-Warszawa. Obecnie nie ma zagrożenia dla terminu ukończenia inwestycji. Jak informuje wojewoda, w połowie lipca między Wrześnią a Koninem przygotowywane jest wznowienie ruchu pociągów.

Premier Mateusz Morawiecki przemawia.

Rząd w najbliższych latach przeznaczy 130 miliardów złotych na realizację programu "Czyste Powietrze". W uroczystej inauguracji programu wziął udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski i starosta ostrowski wręczają wyróżnienie.

Już po raz czwarty odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono Sportowe Wawrzyny Starosty Ostrowskiego - nagrodę dla wybitnych sportowców, trenerów i działaczy z powiatu ostrowskiego. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda wielkopolski z dyrektorami szkół i duchownymi.

Przedstawiciele szkół z diecezji kaliskiej noszących imię Jana Pawła II spotkali się podczas XVI Zjazdu, który odbył się w budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Ostatnia w tym roku szkolnym lekcja historii z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem poświęcona była w całości wyjątkowej postaci - arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Wojewoda spotkał się z uczniami szkół średnich w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Przemówienie komendanta głównego OHP.

Z inicjatywy Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, w Pleszewie odbyły się uroczystości, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W obchodach udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda wręcza odznaczenie.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w Gali Jubileuszowej 20-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki.

Pages