Wojewoda wydał decyzję. Ruszy budowa peronu 3a i rozbudowa przejścia podziemnego na poznańskim dworcu

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję w sprawie budowy nowego peronu 3a wraz z rozbudową przejścia podziemnego na terenie stacji kolejowej Poznań Główny. Jak zapowiada, to realizacja kolejnego postulatu wypracowanego przez zespół ds. poznańskiego węzła kolejowego.

Dziś Zbigniew Hoffmann podpisał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nowego peronu nazywanego roboczo peronem 3a wraz z rozbudową przejścia podziemnego na terenie stacji kolejowej Poznań Główny. Wojewoda podjął decyzję po rozpatrzeniu wniosków inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Głównym celem budowy nowego peronu wraz z rozbudową przejścia podziemnego na terenie stacji kolejowej Poznań Główny jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów kolei, poprawa parametrów eksploatacyjnych, zwiększenie komfortu dla pasażerów kolei oraz przystosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Mam świadomość, że oczekiwania społeczne w sprawie zmian w obrębie poznańskiego węzła kolejowego są ogromne. Dla mnie kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje administracyjne wydawać możliwie szybko, co powinno wpływać na rozpoczęcie realizacji inwestycji - dodaje.

Inwestycja obejmuje budowę dwukrawędziowego peronu 3a o długości krawędzi peronowej 416 m (od strony toru nr 14)  i 417 m (od strony toru nr 16), rozbudowę przejścia podziemnego, budowę nowoprojektowanego toru nr 16 o długości 775 m wraz z dostosowaniem toru nr 14 oraz głowicy północnej i południowo-wschodniej do nowego układu peronu, budowę schodów ruchomych oraz windy, rozbudowę sieci sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki, sieci trakcyjnej, odwodnienia, telekomunikacji.

Inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane, gdy decyzja stanie się ostateczna.

Wojewoda podpisuje dokumenty w sprawie budowy nowego peronu.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 21.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.07.2018 - 08:25