Wideokonferencja w sprawie suszy rolniczej

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w wideokonferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wojewodami. Tematem rozmów było omówienie sytuacji w rolnictwie w związku z występującą suszą.

Minister Ardanowski zwrócił się do wojewodów o pilne powołanie komisji szacującej straty spowodowane suszą rolniczą. W Wielkopolsce taka komisja została już powołana przez wojewodę i jest gotowa podjąć pracę w celu oszacowania szkód powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wojewoda apeluje do rolników o składanie wniosków o szacowanie strat. Jest to warunek konieczny dla uruchomienia innych dodatkowych form pomocy oferowanej przez rząd. Wielkopolska jest jednym z najbardziej zagrożonych województw. Uprawy zbóż jarych, ozimych, krzewów owocowych, truskawek są zagrożone suszą we wszystkich gminach województwa.

Na zdjęciu wicewojewoda z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.Wideokonferencja. Widok z kamer na uczestników z innych województw.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 21.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.07.2018 - 08:20