Polityka Surowcowa Państwa

Treść archiwalna

W Poznaniu odbyły się kolejne konsultacje regionalne związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był ósmy, kluczowy filar tego projektu dotyczący ryzyka, planowania inwestycji i bezpieczeństwa. Organizatorem spotkania, zorganizowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa profesor Mariusz Orion Jędrysek.

Wiceminister środowiska profesor Mariusz Orion Jędrysek wraz z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg, posłami - Janem Dziedziczakiem i Janem Mosińskim, sekretarzem stanu w MSZ Szymonem Szynkowskim vel Sęk oraz ekspertami, uczestniczyli w panelach dyskusyjnych oraz odpowiadali na pytania kierowane przez samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Podczas spotkania dyskutowano na temat obniżenia ryzyka inwestycyjnego w pozyskiwaniu surowców mineralnych, np. poprzez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Omówiono także możliwości zidentyfikowania problemów oraz wypracowania rozwiązań prowadzących do poprawy warunków realizacji inwestycji branży surowcowej.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 20.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.07.2018 - 08:30