Spotkanie komisji szacującej szkody w rolnictwie

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w spotkaniu przedstawicieli komisji szacującej szkody w rolnictwie, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowane zostały spotkania informacyjne dla przedstawicieli zespołów komisji powołanej przez wojewodę do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Celem spotkań było omówienie wytycznych dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych obowiązujących w bieżącym roku oraz wzorów protokołów szacowania szkód. Poruszone zostały również ważne kwestie dotyczące udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyli: przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Głos zabiera wicewojewoda podczas spotkania. Widok ogólny sali i uczestników spotkania. Głos zabiera przedstawiciel urzędu. W tle slajd prezentacji.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 20.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.07.2018 - 08:30