Konferencja "Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia"

Treść archiwalna

Z udziałem wicepremier i przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona sytuacji na rynku pracy w kontekście trendów demograficznych. W debacie uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Beata Szydło mówiła o działaniach, jakie rząd podejmuje w obliczu wyzwań związanych z sytuacją demograficzną.

Zdaniem wicepremier kluczowym rozwiązaniem rządu jest polityka prorodzinna, a w jej ramach program Rodzina 500 plus. Do głównych celów programu wiceprezes rady ministrów zaliczyła wsparcie finansowe rodzin, wsparcie gospodarki oraz wzrost liczby urodzeń.

Podczas konferencji przedstawiono diagnozę sytuacji na polskim rynku pracy. W jej trakcie głos zabrali także przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji naukowych. Prelegenci poruszali kwestie aktywności ekonomicznej ludności Polski na tle krajów Unii Europejskiej oraz potencjalnych zasobów pracy.

Konferencję zwieńczyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości oraz wystąpienie prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz, przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej.

Wystąpienie wicepremier Beaty Szydło. W tle biało-czerwone flagi. Prelegenci konferencji siedzą za stołem. W tle biało-czerwone flagi. Widok ogólny na salę.

Foto: WUW / Rządowa Rada Ludnościowa

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 19.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.07.2018 - 08:30