Archiwum wydarzeń - August 2018

W 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wiceprezes rady ministrów Jarosław Gowin wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty i uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Już za kilka dni wielkopolscy uczniowie wrócą do szkół, by rozpocząć kolejny rok nauki. O związanych z tym przygotowaniach oraz wdrażanych projektach rządowych mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził 28 sierpnia br. kontrolę 176-metrowego mostu we Wronkach. Most stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 182, którą nadzoruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego spotkał się w tej sprawie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.

Na zdjęciu uczestnicy uroczystości.

Dyrektorzy z ponad pięćdziesięciu szkół z Poznania i powiatu poznańskiego zawarli dziś umowy z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym na podłączenie placówek do szybkiego internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s. W uroczystości udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Malag.

Starosta złotowski podpisuje umowę na dofinansowanie inwestycji.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał umowę ze starostą złotowskim Ryszardem Goławskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”. Wsparcie z budżetu państwa na wykonanie zadania wynosi 750 tysięcy złotych.

Wojewoda siedzi przy biurku, na którym leżą dokumenty.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzje, w wyniku których został zatwierdzony projekt budowlany oraz udzielone pozwolenie na budowę linii kolejowej E59 - Poznań Główny-Szczecin Dąbie na odcinku Poznań-Rokietnica. Modernizacją objętych zostanie ponad 18 km trasy.

Ogólne zdjęcie na którym za stołem zasiadają członkowie zespołu.

Działający przy wojewodzie wielkopolskim zespół doradczy do spraw rolnictwa spotkał się dziś, aby omówić kwestie szacowania szkód w uprawach spowodowanych suszą rolniczą. Posiedzeniu przewodniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wspólne zdjęcie uczestników podpisania umowy.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała z władzami Opatówka, Szczytnik i Kalisza umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych. Realizacja zadań jest możliwa dzięki rządowemu Programowi na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zaproszeni goście przyglądają się występowi siedząc pod namiotem.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w święcie plonów w Jastrzębnikach, w gminie Blizanów. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do zapoznania się z działalnością gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, a także wysłuchania występów orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wicewojewoda Marlena Maląg stoi z posłem Zbigniewem Dolatą i samorządowcami.

Samorządowcy powiatu gnieźnieńskiego oraz gminy Łubowo podpisali dziś umowy na dofinansowanie przez rząd inwestycji drogowych. Umowy z samorządami podpisała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda, starosta ostrowski i pozostali samorządowcy pozują do zdjęcia.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystości podpisania umowy z władzami powiatu ostrowskiego na dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wydarzenie odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. W uroczystości brali udział także wielkopolscy parlamentarzyści.

Pages