Nowy rok szkolny w wielkopolskich szkołach

Treść archiwalna

Już za kilka dni wielkopolscy uczniowie wrócą do szkół, by rozpocząć kolejny rok nauki. O związanych z tym przygotowaniach oraz wdrażanych projektach rządowych mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W Wielkopolsce zajęcia dydaktyczne rozpocznie około 444 tysięcy uczniów w 1 973 szkołach. Nowy rok szkolny będzie kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej. O działaniach rządu na rzecz wspierania edukacji mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. - Reforma systemu edukacji, którą wdrażamy już kolejny rok przebiega w województwie wielkopolskim bardzo spokojnie. Nowy rok szkolny rozpoczynamy z programem "Dobry Start". Jest to pomoc dla uczniów i rodziców na rozpoczęcie kolejnego roku edukacji. Zachęcamy, aby rodzice składali wnioski o świadczenie jak najwcześniej - mówiła wicewojewoda.

Do kluczowych przedsięwzięć rządu należeć będzie także kontynuacja programu "Aktywna tablica". Dotychczas, za jego pośrednictwem w 2017 roku dotację na zakup sprzętu multimedialnego otrzymały 602 szkoły. Łączna kwota pomocy wyniosła już ponad 8 milionów złotych. Nowy rok szkolny będzie oznaczać również podłączenie kolejnych placówek do szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt zakłada udostępnienie uczniom i nauczycielom nowych form edukacji cyfrowej.

Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska przypomniała o tym, że w trakcie nowego roku szkolnego szkoły świętować będą stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. - Nauczanie i wychowanie oparte jest na określonych wartościach, takich jak miłość do Ojczyzny, otwartość i solidaryzm. Minister edukacji narodowej wystosowała apel, aby szkoły w dniu obradowania Sejmu Dzieci i Młodzieży 9 listopada o godz. 11:11 odśpiewały wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego - przypomniała Elżbieta Leszczyńska.

Kurator Leszczyńska poinformowała również, że od 15 do 17 kwietnia 2019 roku po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin uczniów klas ósmych. Uczniowie przystąpią obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. W województwie wielkopolskim egzamin napisze ponad 36 tysięcy uczniów.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 30.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.09.2018 - 06:50